duminică, 30 noiembrie 2008

Despre "Monetele lui Mircea cel Batran" de Octavian Iliescu

(articol preluat de pe site-ul Muzeului National de istorie a Romaniei- www.mnir.ro/)
Prin opera sa, Octavian Iliescu este, alături de Dimitrie Alexandru Sturdza, Constantin Moisil şi Nicolae Docan, unul dintre cei mai de seamă numismaţi români şi europeni şi, fără îndoială, cel mai important reprezentant al domeniului, în decursul celei de a doua jumătăţi a secolului al XX-lea şi la începutul acestui veac. Interesul ştiinţific al lui Octavian Iliescu a acoperit întregul domeniu al numismaticii, de la cea greacă, dacică, celtică, romană, bizantină, medievală balcanică şi vest-europeană, islamică, până la cea modernă şi contemporană, ca şi arta medaliei, dar şi al unor domenii surori, cum ar fi heraldica şi sigilografia. Deşi are contribuţii esenţiale privind numismatica antică, el poate fi considerat ca adevăratul întemeietor al cercetărilor privind numismatica bizantină şi islamică în România, multe dintre studiile sale în acest domeniu fiind fundamentale pentru cercetarea modernă a acestor subiecte şi sunt citate în marile sinteze occidentale.Fără îndoială, domeniul său favorit a fost cel al numismaticii medievale româneşti (munteneşti, moldoveneşti şi dobrogene). În acest câmp vast al cercetării, Octavian Iliescu a continuat, a extins şi mai ales a modernizat studiile începute de Sturdza, Docan, Severeanu şi Moisil, aducându-le la nivelul atins de investigaţiile savanţilor europeni ai secolului al XX-lea.Lucrarea domnului Octavian Iliescu, Monetele lui Mircea cel Bătrân, pe care o facem acum accesibilă atât specialiştilor, cât şi publicului mai larg, este una de tinereţe. Manuscrisul ei a fost finalizat în 1945, când autorul avea doar 26 de ani. În ciuda vârstei, autorul a realizat o operă de excepţie. Aceasta este nu numai singura monografie numismatică de care dispunem până în prezent care analizează sistematic totalitatea emisiunilor vreunui principe al Ţării Româneşti, dar şi privitoare la monetăria statelor medievale româneşti.Alegerea epocii lui Mircea cel Bătrân ca subiect al unui volum se justifică nu numai prin intensitatea şi complexitatea activităţii monetare care a avut loc în Ţara Românească în cursul anilor 1386-1418, dar şi pentru numeroasele schimbări care au fost introduse în monetăria munteană în vremea domniei acestui principe, inovaţii care vor marca apoi întreaga evoluţie a emisiunilor acestui stat în prima jumătate a secolului al XV-lea. Poate, mai mult decât în cazul oricărei alte perioade anterioare sau posterioare, cercetarea monetăriei lui Mircea cel Bătrân aduce informaţii esenţiale pentru reconstituirea cadrului politic, economic şi cultural al vremii, într-0 epocă crucială din istoria Ţării Româneşti.Lucrarea Monetele lui Mircea cel Bătrân nu constituie numai o valoroasă şi armonioasă sinteză a cunoştinţelor ştiinţifice acumulate în domeniu până în momentul întocmirii ei, datorită strădaniilor a trei generaţii de numismaţi: Leopold Welzl von Wellenheim, Alexei Uvarov, Dimitrie A. Sturdza, Lajos Réthy, Nicolae Docan, Constantin Moisil şi George Severeanu, dar ea conţine şi numeroase abordări originale ale întregului fenomen monetar din Ţara Românească, într-un context geografic şi istoric mult mai larg, care acoperă spaţiul balcanic şi central-european. Credem că nu greşim deloc dacă socotim lucrarea ca fiind un model în ceea ce priveşte utilizarea datelor complexe oferite de studierea emisiunilor monetare munteneşti din anii 1386-1418 ca „sursă a marii istorii”, pentru a parafraza titlul unei teme majore a Congresului Mondial al Istoricilor, desfăşurat în 1980 la Bucureşti.Suntem încredinţaţi că prin apariţia volumului Monetele lui Mircea cel Bătrân numismatica medievală românească se va îmbogăţi cu o lucrare de referinţă esenţială, aşteptată de multă vreme. Suntem mai mult decât convinşi şi de faptul că ea va deveni în scurtă vreme modelul pentru alte monografii numismatice privind emisiunile altor principi ai Ţării Româneşti şi Moldovei.Editând acest volum, aducem un modest prinos celui care a contribuit atât de mult la dezvoltarea numismaticii româneşti în cursul celei de a doua jumătăţi a secolului al XX-lea. Contribuţia editorilor la apariţia acestei lucrări este şi o formă concretă de a ne exprima mulţumirile pentru cele pe care le-am învăţat de la dascălul nostru “informal”, pentru permanentele sale încurajări şi sprijinul generos pe care l-am primit din partea lui Octavian Iliescu timp de peste 30 de ani.

Niciun comentariu: