joi, 25 iunie 2009

Octavian Iliescu s-a ridicat la ceruri

Octavian Iliescu (n. 22 august 1919, Craiova), celebru numismat român, cu o activitate prodigioasă şi în medalistica si sigilografie a incetat din viata ieri, 24 iunie 2009 la varsta de 89 de ani. A avut un rol esenţial în clarificarea tabloului emisiunilor monetare ale statelor medievale Tara Romaneasca si Moldova. A descoperit şi publicat numeroase tipuri şi variante monetare noi.
Octavian Iliescu este, alături de Dimitrie A. Sturdza, Constantin Moisil şi Nicolae Docan, unul dintre cei mai de seamă numismaţi români şi europeni. Interesul său ştiinţific a acoperit întregul domeniu al numismaticii, de la cea greacă, dacică, celtică, romană, bizantină, medievală balcanică şi vest-europeană, islamică, până la cea modernă şi contemporană, ca şi arta medaliei, dar şi al unor domenii surori, cum ar fi heraldica şi sigilografia. Deşi are contribuţii esenţiale privind numismatica antică, Octavian Iliescu poate fi considerat ca adevăratul întemeietor al cercetărilor privind numismatica bizantină şi islamică în România, multe dintre studiile sale în acest domeniu fiind fundamentale pentru cercetarea modernă a acestor subiecte şi sunt citate în marile sinteze occidentale.
Octavian Iliescu a adus o contribuţie deosebită în domeniul său favorit, cel al numismaticii medievale româneşti (munteneşti, moldoveneşti şi dobrogene). În acest câmp vast al cercetării a continuat, a extins şi mai ales a modernizat studiile începute de Sturdza, Docan, Severeanu şi Moisil, aducându-le la nivelul atins de investigaţiile savanţilor europeni ai secolului al XX-lea.
În anul 2003 Octavian Iliescu a fost decorat cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Ofiţer.
Activitate
Octavian Iliescu a urmat cursurile Colegiului Naţional "Carol I" din Craiova (seria 1930-1938). Este licenţiat în Drept al Universităţii din Bucureşti (1942) şi înscris ca avocat în Baroul de Ilfov (1942-1948) şi apoi în Colegiul Avocaţilor Bucureşti (1948-1950). Este cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Române din Bucureşti (1951-1954), apoi pe rând şef al Cabinetului Numismatic din Biblioteca Academiei Române (1954-1978) şi cercetător principal la Muzeul Naţional de Istorie a României (1978-1982).
Este colecţionar de monede din 1928; în 1934 a luat parte la al II-lea Congres Naţional de Arheologie şi Numismatică de la Craiova. În 1938 a fost ales membru activ al Societaţii Numismatice Române şi începe o lungă activitate de cercetare în domeniul numismaticii şi al istoriei economice. Participă la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Afiliaţii
Membru activ (din 1938) al Societăţii Numismatice Române;
Membru de onoare al aceleiaşi Societăţi (din 1999);
Preşedinte de onoare al aceleiaşi Societăţi (din 2008);
Membru (din 1960) al Societăţii de Studii Orientale;
Membru fondator (1962) al Societăţii Române de Studii Bizantine;
Membru în Comitetul executiv al Federaţiei Internaţionale a Medaliei (1969-1977);
Membru (din 1970) al Societăţii de Studii Clasice;
Membru consilier în Biroul Comisiei Internaţionale de Numismatică (1973-1986),
Membru de onoare al aceleiaşi Comisii (din 1991);
Membru (din 1977) al Societăţii Regale Numismatice din Londra;
Membru corespondent (din 1989) al Societăţii Numismatice Americane din New York;
Membru (din 1991) al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
Membru fondator (1994) al Societăţii Europene pentru Studiul Mării Negre.

Publicaţii
Numărul comunicărilor prezentate de Octavian Iliescu (din 1939) se ridică la cca 300, iar cel al diverselor contribuţii publicate (din 1934) la cca 900. Printre cele mai importante lucrări se pot menţiona:

Cărţi
Moneda în România 491-1864, Bucureşti, Ed.Meridiane, 1970, 64 p. şi 45 pl.
Istoria monetei în România, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002.
Monetele lui Mircea cel Bătrân, Muzeul Brăilei, Ed. Istros, Brăila, 2008.
Articole
Cu privire la problema realizării unui "corpus" al monedelor feudale româneşti, Studii şi materiale de istorie medie (SMIM), 1, 1956, p.285-323 şi 3 pl.
Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964.
Emisiuni monetare ale Ţării Româneşti din secolele al XIV-lea şi al XV-lea, Studii şi Cercetări de Numismatică (SCN), 2, 1958, p. 303-344.
Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab voievod, SCN, 6, 1975, p. 139-152 şi 1 pl.
Ducatul de argint emis de Basarab al II-lea, SCN, 8, 1980.
Ducaţi necunoscuţi emişi de voievozi ai Ţării Româneşti în secolul al XV-lea, Buletinul Societăţii Numismatice Române (BSNR), 77-78, 1983-1985, p. 257-289.
(informatiile au fost preluate de pe : http://ro.wikipedia.org/wiki/Octavian_Iliescu)
Dumnezeu sa-i odihneasca sufletul in pace!
P.S. Cititi un articol despre Octavian Iliescu: http://www.romanialibera.ro/a99380/numismatul-nevazator.html

Niciun comentariu: