vineri, 15 ianuarie 2010

In sfarsit apare un nou numar din Buletinul Societăţii Numismatice Române

Aflam cu deosebita bucurie de pe blogul dlui Aurel Vîlcu, cercetător ştiinţific la Cabinetul Numismatic al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan’’ Bucureşti, expert în bunuri arheologice şi istoric documentare (domeniul numismatică), si caruia ii uram bun venit in mediul virtual, ca la sfarsitul acestei luni ar trebui sa iasa de sub tipar un nou numar (nr. 152-157, anii 98-103-2004-2009) din Buletinul Societatii Numismatice Romane. Membru în comitetul de redacţie al Buletinului Societăţii Numismatice Române dl. Aurel Vilcu ne pune la dispozitie si un sumar a acestei publicatii mult asteptate de pasionatii de numismatica. Iata-l mai jos:
Studii, note şi comunicări
EMANUEL PETAC, Noi date privind tezaurele de monede de aur din perioada elenistică descoperite în Dobrogea: o nouă cronologie a tezaurului de la Dăeni, jud. Tulcea– New data concerning the Hellenistic gold coins hoards from Dobroudja: a new chronology of the Dăeni hoard, Tulcea County
VIORICA PAVEL, Câteva consideraţii asupra tezaurului monetar descoperit la Braşov în 1986 - Quelques considérations sur le trésor monétaire découvert à Braşov en 1986
MARIANA PÂSLARU, Monedele civice de la Potaissa – Die zivischen Münzen aus Potaissa MIHAI DIMA şi DAN ILIE, Un tezaur de antoninieni descoperit la Râmnicu Vâlcea – Hoard of antoniniani discovered at Râmnicu Vâlcea
RAMIRO DONCIU, Relaţiile lui Maxenţiu cu Tetrarhia în lumina emisiunilor monetare – Les relations de Maxence avec la Tétrarchie à la lumière des émissions monétaires
GABRIEL TALMAŢCHI, Descoperiri monetare în zona fortificaţiei de la Albeşti (com. Albeşti, jud. Constanţa) – Monetary discoveries in the area of the Albeşti fortification (commune of Albeşti, Constanţa county)
FRANCISC PAP, Circulaţia monetară în Transilvania şi Banat în sec. XI-XIII şi evoluţia socială şi a mentalităţilor – La circulation monétaire en Transylvanie et Banat aux XIe-XIIIe siècles et l’évolution sociale et des mentalités
MONICA DEJAN şi BOGDAN NICULICĂ, Monede medievale descoperite în apropierea bisericii Sf. Simion din Suceava – Medieval coins discovered in the proximity of the Saint Simeon Church in Suceava
ERWIN SCHÄFFER, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (VI) – Jetons roumains inédits ou moins connus (VI)
TUDOR CIUMARA, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (VII) – Jetons roumains inédits ou moins connus (VII)
RAOUL-M. ŞEPTILICI, O demonetizare rară: 250 lei 1935 – A rare devaluation: 250 lei 1935
Heraldică – Science héraldique
TUDOR-RADU TIRON, Heraldica boierilor Beldiman – Les armoiries des boyards Beldiman
Medalistică – Science des médailles
VALERIAN L. CIOFU, ALEXANDRA N. DIMULESCU şi SÎNZIANA V. CIOFU, Medaliile Octavian Goga din 1938 – Les médailles Octavian Goga de 1938
Descoperiri monetare – Découvertes monétaires
GABRIEL TALMAŢCHI şi CONSTANTIN BĂJENARU, Câteva semne monetare descoperite în Dobrogea – A few monetary signs discovered in Dobruja
GABRIEL TALMAŢCHI, Un lot de monede callatiene autonome descoperite la Adamclisi, jud. Constanţa – A batch of autonomous Callatian coins discovered at Adamclisi, Constanţa county GABRIEL TALMAŢCHI şi TĂNASE BUJDUVEANU, Două monede de tip Apollo (?) emise de Histria în epoca autonomă – Two coins of the Apollo (?) type issued by Histria during the autonomous era
VIORICA SUCIU, O monedă dacică descoperită la Romoşel, jud. Hunedoara – Une monnaie dace découverte à Romoşel, département de Hunedoara
EMANUEL PETAC şi MIHAI IONESCU, O monedă alexandrină a lui Aurelius Valerius Valens descoperită la Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa – An Alexandrian coin from Aurelius Valerius Valens discovered at Cetatea, Dobromir commune, Constanţa county
RAOUL-M. ŞEPTILICI, Un lot de monete din cel de-al doilea tezaur din secolul IV descoperit la Radimna – A set of coins from the second hoard of the 4th century discovered at Radimna
Galeria numismaţilor români – La galerie des numismates roumains
RADU ARDEVAN, În amintirea lui István Kovács (1880-1955) – À la mémoire de István Kovács (1880-1955)
Recenzii şi note bibliografice – Comptes-rendus et notes bibliographiques
O carte de ştiinţă sau fraudă şi eşec ? – Moneda în Dacia preromană. Secolele IV a.Chr. - I p.Chr. de Tiberius D. Părpăuţă (Constantin Preda)
Dreptul la replică (Cristian Găzdac)
RADU ARDEVAN, VIORICA SUCIU, DANIELA CIUGUDEAN, Tezaurul monetar roman “Apulum VII”, Alba Iulia, 2003 (Mariana Pîslaru)
CRISTIAN GĂZDAC, SORIN COCIŞ, Coins from Roman sites and collections of Roman coins from Romania, I, Vlpia Traiana Sarmizegetusa, Cluj-Napoca, 2004 (Mihai Dima)
Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la Proclamarea Independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003 (Florina Bîrzescu)
JEAN LE FLOCH, L’atelier monétaire de Poissy, Poissy, 2006 (Erwin Schäffer)
Cronică – Chronique
Ştefan cel Mare şi Sfânt – 550 de ani de la urcarea pe tron – Saint Étienne le Grand – 550e anniversaire de son accession au trone (Ioan Dogaru)
140 de ani de la adoptarea Legii Sistemului Monetar Naţional (1867-2007) – 140e années depuis l’adoption de la Loi du Système Monétaire National (1867-2007) (Ioan Dogaru)
Centenarul naşterii Ioanei Basarab – Centenaire de la naissance de Ioana Basarab (Aurelian Ionescu)
Necrolog – Nécrologie
ADRIAN POPESCU, Gh. Poenaru Bordea
EMANUEL PETAC, Constantin Preda
Recomandam blogul dlui Aurel Vilcu unde veti gasi si alte informatii, studii, comunicari din universul numismaticii.

Niciun comentariu: