luni, 6 februarie 2012

Studii si Cercetari de Numismatica nr. 2

Dl Aurel Vilcu ne da o veste buna pe blogul domniei sale: in curand va vedea lumina tiparului un nou volum, numarul 2 (14) pe anul 2011, al revistei Studii si Cercetari de Numismatica.
Iata sumarul acestui numar:
I. STUDII ŞI CERCETĂRI
-MIHAI DIMA, Contribuţii privind circulaţia monetară în Dobrogea în prima jumătate a secolului al III-lea p.Chr. – Insights about the monetary circulation in Dobrudja in the 3rd century A.D
-V. VARBANOV and S. GANCHEVA, A hoard of antoniniani from Durostorum (Silistra, Bulgaria)
-LILIA DERGACIOVA, Monede medievale descoperite la Rezeni. Contribuţii la tipologia
emisiunilor moldoveneşti – Medieval coins found at Rezeni. Contributions to the typology of Moldavian coins .
-EUGEN NICOLAE, Un fragment din tezaurul de la Săseni, raionul Călăraşi, Republica
Moldova – Un fragment du trésor de Săseni, district de Călăraşi, République de Moldavie
-DAN PÎRVULESCU şi AUREL VÎLCU, Tezaurul de monede otomane descoperit la Cărămidarii de Jos (Bucureşti) – Le trésor de monnaies ottomanes découvert à Cărămidarii de Jos (Bucarest)
-DAN ILIE, Emisiunile de aur ale regelui Carol al II-lea – Les émissions d’or du roi Carol II
II. DISCUŢII ŞI NOTE – DISCUSSIONS ET NOTES
-CONSTANTIN PREDA, Unele precizări cronologice privind începuturile activităţii monetare de la Histria – Über der Anfänge der Münzprägung der Stadt Histria
-EMANUEL PETAC and AUREL VÎLCU, A significant reconsideration of Price 963: not Istros, but a Seleucid mint
-ALEXANDER PETROV and LILIA DERGACIOVA, Note on the Stizhok hoard (Ukraine).
Coins with Asprokastron countermarks and Wallachian ducats
III. DESCOPERIRI MONETARE – DÉCOUVERTES MONÉTAIRES
-CONSTANTIN PREDA şi AURELIA GROSU, Monede romane descoperite la Acidava (Enoşeşti, jud. Olt) – Römische Münzen von Acidava (Enoşeşti, Kreis Olt)
-CONSTANTIN PREDA, Monede descoperite în situl daco-roman de la Barboşi-Galaţi – Gefundenen Münzen aus der Dakischen und Römischen Siedlungen von Barboşi-Galaţi
-CONSTANTIN PREDA, Monede antice descoperite în raza comunei Sprâncenata, jud. Olt – Ancient coins discovered at Sprâncenata, Olt County
-MONICA DEJAN, Monede descoperite la Biserica Sfântul Nicolae din Suceava – Coins found at Saint Nicolas Church in Suceava
-MONICA DEJAN, Monede descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice la Moşna, judeţul Sibiu – Coins discovered at Moşna, Sibiu county, during the archaeological excavations
IV. NOTE BIBLIOGRAFICE – NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
-JACQUES PIETTE, GEORGES DEPEYROT, Les monnaies et les rouelles du sanctuaire de
La Villeneuve-au-Châtelot (Aube), 2e s. av. J.-C. – 5e s. ap. J.-C., Collection Moneta 74, Wetteren, 2008 (Ştefan Vasiliţă)
-PETER FRANZ MITTAG, Römische Medaillons. Caesar bis Hadrian, editura Franz Steiner,
Stuttgart, 2010 (Cristian Găzdac)
-Coin Hoards from Roman Britain. Volume XII, edited by Richard Abdy, Eleanor Ghey, Celine Hudges and Ian Leins, Collection Moneta 97, Wetteren, 2009 (Ştefan
Vasiliţă)
-AUREL VÎLCU, Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687-1807, Editura Istros,
Brăila, 2009 (Ana Boldureanu)
Orice comandă va fi adresată la :
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România: Tel. 4021-318 8146, 4021-318 8106, Fax 4021-318 2444, E-mail: edacad@ear.ro
ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P. O. Box 77–19, sector 3, Bucureşti, România; Tél./Fax : 4021-610 6765, 4021-210 6787, Tél. 0311 044 668, E-mail : office@orionpress.ro
Adresa redacţiei: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. str Henri Coandă nr. 11, 010667 Bucureşti, Tel./Fax 4021 212 88 62, E-mail : redactie_iab@yahoo.com; aurelvilcu@yahoo.com

Niciun comentariu: