vineri, 15 iunie 2012

Comunicarile din cadrul Simpozionului de la Bacau

Am reusit sa aflam si noi titlurile comunicarilor ce se var face in cadrul simpozionului de numismatica de la Bacau din aceste zile:
Secţiunea I : Numismatică antică, bizantină, medievală
Sala 13 -vineri 15 iunie
Moderatori : Elena-Lăcrămioara ISTINA, Dr. Viorel M. BUTNARIU
GABRIEL TALMAŢCHI, Despre câteva descoperiri izolate de semne premonetare şi monetare
din teritoriul pontic/ About some isolated finds of premonetary and monetary objects from the area of Pontus Euxinus
AUREL VÎLCU şi EMANUEL PETAC, Asupra cronologiei staterilor de aur de tip Alexandru cel
Mare bătuţi la Istros/ The chronology of the Alexander-type staters minted in Istros
EMANUEL PETAC, Consideraţii cu privire la o drahmă mesambriană de tip Lysimach/ Remarks
about a Lysimachus-type drachm, minted in Messambria)
COSTEL GIURCANU, O monedă autonomă tomitană descoperită în localitatea Moscu, jud.
Galaţi/ An autonomous coin from Tomis, discovered in Moscu, Galaţi county)
SILVIU I. PURECE, Tezaurul de monede dyrrhachiene de la Apoş (jud. Sibiu)/ The hoard of
Dyrrachium coins from Apoş (Sibiu county)

Orele 17,30-19,30
Secţiunea I : Numismatică antică, bizantină, medievală
Sala 13
Moderatori : Dr. Adrian POPESCU, Dr. Emanuel PETAC
LUCIAN MUNTEANU, COSTEL CHIRIAC şi BOGDAN MINEA, Tezaurul cu monede de tip
„Huşi-Vovrieşti” descoperit la Huşi/ The „Huşi-Vovrieşti” hoard from Huşi
STELUŢA GRAMATICU, Tezaurul de monede geto-dacice de la Epureni (1922/ The hoard of geto-dacian coins found in Epureni (1922)
CRISTIAN GĂZDAC, A 2000 years fingerprint on a counterfeited Roman silver coin
MIHAI CORNACI şi CORIOLAN CHIRICEŞ, Un denar emis pentru Iulia Titi/ A denarius minted for Julia Titi
ADRIAN POPESCU, O monedă neobisnuită de tip Provincia Dacia/ An unusual Provincia Dacia-type coin
MIRELA COJOC şi ŞTEFAN VASILIŢĂ, Despre un tezaur de antoninieni descoperit la Sucidava (Corabia, jud. Olt)/ Some remarks on an antoniniani hoard, discovered in Sucidava(Corabia, Olt county)
Secţiunea a II-a : Numismatică modernă şi contemporană, medalistică, insignografie
Sala „Iulian Antonescu”
Moderatori : P.S. Galaction STÂNGĂ, col. Ştefan SAMOILĂ
GHEORGHE CRISTACHE, 200 de ani de la naşterea marelui om de stat şi numismat Costache
Negri/ Commemorating 200 years since the birth of the great political figure and coin collector Costache Negri
ŞTEFAN DINA, Palatul CEC – 115 ani oglindiţi în medalistică/ CEC Palace – 115 zears of medalistic art
TIBERIU KELEMEN, Congresele Societăţii Numismatice Române în reprezentări insignografice/The badges of the Romanian Numismatic Society’s Congress
CONSTANTIN DUMITRESCU, Subiect rezervat
IOAN SIMINICIANU, Decoraţiile generalului Gheorghe Avramescu/ The decorations of gen.Gheorghe Avramescu
RADU TABĂRĂ, Simbolistica insignelor de apartenenţă la „Organizaţia Pionierilor din România”(1949-1989)/ The iconography of the identification badges from Organizaţia Pionierilor din România (The Scouts Organization of Romania) 1949-1989

SÂMBĂTĂ, 16 IUNIE
Orele 10,00-11,30
Secţiunea I : Numismatică antică, bizantină, medievală
Sala 13
Moderator: Dr. Ana BOLDUREANU, Dr. Aurel VÎLCU
GABRIEL CUSTUREA, Monedele bizantine timpurii descoperite în Dobrogea. O statistică monetară/ Early Byzantine coins discovered in Dobrudja. A monetary statistic
DANA ANTOANETA BĂLĂNESCU şi CONSTANTIN ZENO STOIACOVICIU, Consideraţii
privind repertoriul numismatic din Valea Caraşului (jud. Caraş-Severin)/ Remarks about the numismatic discoveries from the Valea Caraşului area (Caraş-Severin county)
SORIN LANGU, Câteva monede inedite sau recent publicate de pe raza judeţului Vaslui/ Some
unknown or recently published coins from Vaslui county
LILIA DERGAGIOVA, Un tezaur de monedă moldovenească din primul sfert al sec. XV.
Concluzii preliminare/ A hoard with Moldavian coins from the first quarter of the 15
thcentury. Preliminary report TRAIAN BIŢĂ, Moneda lui Ioan-Vodă/ The coinage of Ioan Vodă
Secţiunea a II-a : Numismatică modernă şi contemporană, medalistică, insignografie
Sala „Iulian Antonescu”
Moderatori: Aurelian IONESCU, Ştefan DINA
GALACTION STÂNGĂ, Subiect rezervat
ŞTEFAN SAMOILĂ, Monedele „Iluzii”/ „Illusions” Coins
GAVRIL LAVRIG, Mihai Eminescu şi Bucovina. Medalia aniversară 90 de ani : 1918-2008/
Mihai Eminescu and Bucovina: the 90 zears Anniversaz medal 1918-2008
AURELIAN IONESCU, Structura colecţiei numismatice a Societăţii Numismatice Române/ The structure of the collection of the Romanian Numismatic Society
GHEORGHE CIUTACU, Colecţionarea, o pasiune nobilă/ O noble passion: collecting
VIOREL CĂPITANU, Colonelul Ioan Dogaru – cercetător, colecţionar, făuritor şi donator de medalii
VILICĂ MUNTEANU, Un colecţionar de excepţie: Relu Zanfir Stoian – in memoriam
  orele 12,00-13,30
Secţiunea I : Numismatică antică, bizantină, medievală
Sala 13
Moderatori: Dr. Gabriel CUSTUREA, Dr. Lilia DERGACIOVA
ANA BOLDUREANU şi SILVIA IACOBESCU, Asprii otomani din secolul al XVI-lea din tezaurul descoperit în anul 1976 la Budeşti, com. Plopana, jud. Bacău/ Ottoman aspres from the 16th century from Budeşti, com. Plopana, Bacău county, found in 1976
DAN PÎRVULESCU şi MARIAN NEAGU, Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea descoperit
la Slobozia, jud. Ialomiţa/ A monetary hoard from the 16 th century found in Slobozia, Ialomiţa county
RAOUL M. ŞEPTILICI, Un tezaur monetar medieval inedit descoperit la Ruşor, com. Pui, jud.
Hunedoara/ An unpublished Medieval hoard from Ruşor, com. Pui, Hunedoara county
ALINA IVĂNESCU şi DAN PÎRVULESCU, Tezaurul de monede otomane din secolul al XVIII-
lea descoperit la Gratia, jud. Teleorman/ The hoard of Ottoman coins from the 18th century, found in Gratia, Teleorman county
ADELAIDA CHIROŞCA, Sigiliul Biroului de Hotărnicie din Basarabia/The seal of the Territorial Office from Basarabia
NICOLETA DEMIAN, Bonuri valorice ale unor firme timişorene din colecţia Muzeului Banatului din Timişoara/ Notgeld from Timişoara entreprises, kept in the Banat Museum

Niciun comentariu: