marți, 9 octombrie 2012

Pontica 2012


In perioada 10-12 octombrie 2012 are loc SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE din CONSTANŢA-PONTICA 2012.
Prezentam mai jos programul acestei manifestari: 
                           Miercuri, 10 octombrie 2012- Aula Adrian Rădulescu
                        intre orele: 10.30– 12.30 - deschiderea oficială Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale

 Alocuţiuni  oficiale
-Alexandru Suceveanu -Histria: 1990 - 2010.
-Gocha R. Tsetskhladze (Australia) - Locals, Greeks and Achaemenids in the Pontic Space in the Archaic and Classical Periods.
 -Alexandru Avram (Franţa) -Începuturile penetraţiei bastarnilor la Dunărea de Jos în lumina unui decret de la Histria (SEG 53, 724).
 -Doina Benea -Noi aspecte privind relaţiile economice între Dacia şi Moesia Inferior.
-Şerban Papacostea -Subiect rezervat.
                     Miercuri, 10 octombrie 2012 -Sala 1 - „Preistorie” -Orele: 16.00 – 19.30
SECŢIA PRE ŞI PROTOISTORIE
Moderatori: Silvia Marinescu-Bîlcu, Cristian Schuster, Secretar:Valentina Voinea
 ·        Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Mihai Florea, Mădălina Voicu, Vasile Opriş-Necropola eneolitică de la Sultana-Malu Roşu, jud. Călăraşi. Campania 2012.
 ·        Monica Mărgărit, Cătălin Lazăr, Mădălina Voicu-Podoaba funerară: indicator cultural şi socio-economic. Necropola eneolitică de la Sultana – Malu Roşu - studiu de caz.
 ·        Dimitar Cherneakov (Bulgaria)-Tell-settlement at Bazovetz village. Archaeological investigation 2012.
 ·        Alexandru Dragoman-O arheologie a unei arhive de săpătură. Tell-ul de la Atmageaua Tătărască.
 ·        Silvia Marinescu – Bîlcu, Valentina Voinea-Ceramica din tell-ul de la Atmageaua Tătărască.
 ·        Margarita Popova (Bulgaria)-Comparative analysis of the graphite decoration on ceramics from Late Chalcolithic settlements on the Lower Danube region (Results from a study on the finite ornamental compositions on ceramics from settlements in Northeast Bulgaria, Thrace and Romania).
·        Roxana Bugoi, Dragomir Popovici, Philippe Sciau (Franţa), Anne Bouquillon (Franţa)-Investigaţii arheometrice asupra pigmenţilor folosiţi la decorarea unor fragmente ceramice aparţinând culturilor Cucuteni şi Gumelniţa.
 ·        Theodor Ignat, Vasile Opriş, Florin Rădulescu, Cătălin Lazăr-Observaţii privind ceramica culturii Gumelniţa pe baza unui studiu de arheologie experimentală.
 ·        Vladimir Slavchev (Bulgaria)-About the southwestern border of the Varna culture.
                                    Joi, 11 octombrie 2012-Sala 1 - „Preistorie”-Orele: 9.00 – 13.30
 SECŢIA PRE ŞI PROTOISTORIE
 Moderatori:Valeriu Sârbu, Dragomir Popovici; Secretar:Cătălin Dobrinescu
 ·        Petya Georgieva (Bulgaria)-Stages in the Development of the Late Chalcolithic in the Area of the West Black Sea Coast.
 ·        Valentina Voinea, Caraivan Glicherie-Impactul transgresiunii neolitice asupra aşezărilor din zona litoralului vest – pontic. Studiu de caz – Insula  “La Ostrov” (Năvodari).
 ·        Nicolae Bolohan-Preliminary data regarding non-destructive research at Siliştea-Pe Cetăţuie, Neamţ County.
 ·        Sorin-Cristian Ailincăi, Florian Mihail, Laurent Carozza, Mihai Constantinescu, Andrei Soficaru, Florin Topoleanu, Cristian Micu-Un mormânt tumular de la începutul epocii bronzului cercetat la Rahman, com. Casimcea, jud. Tulcea.
 ·        Nicolae Constantin, Cătălin Dobrinescu, Vitalie Bodolică, Cătălin Nopcea-Gropi rituale din epoca Bronzului târziu descoperite la Cenavodă, jud. Constanta.
 ·        Simina Stanc, Luminiţa Bejenaru-Importanţa mamiferelor domestice în economia alimentară a aşezărilor din perioada bronzului din România.
·        Cristian Schuster-Aşezarea Basarabi fortificată de la Mironeşti, jud. Giurgiu.
 ·        Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu-Surse geologice de aur şi argint folosite pentru artefactele preistorice şi geto-dacice găsite pe teritoriul României.
 Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei-Pietroasa Mică-Gruiu Dării:-aşezare, cetate şi centru de cult geto-dacic.
Miercuri, 10 octombrie 2012; Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”
Orele: 16.00 – 19.30
 SECŢIA GRECO - ROMANĂ
Moderator: Alexandru Avram, Mihail Zahariade
Secretar: Irina Nastasi
·        N.Mateevici, (Rep. Moldova) E Redina (Ucraina)-Relaţiile economice ale cetăţii Koshary cu lumea greacă, sec. V- III a. Chr.
 ·        Alexandru Avram (Franţa), N Badoud, Alexandru Morintz, Emilian Alexandrescu, A. Lukács, Vlad Nistor, G. Sintès-Campania româno-franceză de Sotiras (Thasos, Grecia) din anul 2012.
 ·        Vasilica Lungu, Alexandre Baralis (Franţa), Pascal Lebouteiller (Franţa), Alexandra Dolea, Alina Muşat, Marius Streinu-Orgame, necropola şi teritoriu. Proiectul ANR Pont-Euxin 2012.
 ·        Viorica Rusu-Bolindeţ, Alexandru Bădescu, Teodor Muntean, Ovidiu Botiş-Histria. Sectorul Basilica extra muros. Rezultatele cercetărilor arheologice din campania 2012.
 ·        Cristina Georgeta Alexandrescu-Troesmis: de la castru de legiune la fortificaţie bizantină.
 ·        Mihail Zahariade-Cercetări magnetometrice în 2012 la Halmyris.
 ·        George Nuţu, Dorel Paraschiv, Lucian Munteanu-Noi cercetări arheologice de salvare la Niculitel.
 ·        Constantin Chera, Virgil Lungu-Repartizarea obiectelor din materiale preţioase în necropolele Tomisului.
 ·        Ionel A. Lupu şi Virgil Mihailescu-Bîrliba-Probe de cărbuni recoltate din unele cimitire din secolul IV.
 Joi, 11 octombrie 2012; Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”
Orele: 9.00 – 13.30
 SECŢIA GRECO - ROMANĂ
Moderatori:
Alexandru Suceveanu, Constantin Petolescu
Secretar: Tiberiu Potârniche
        Victor Cojocaru-Statui sau portrete ca măsură de cinstire în inscripţiile onorifice din arealul pontic.
 ·        Constantin Petolescu-Ultimii legaţi ai provinciei Moesia Inferior.
 ·        Alexandru Barnea, Maria Bărbulescu-O stelă inedită de la Sacidava.
 ·        Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu-Trei fragmente inedite din ISMII, 44.
 ·        Dan Aparaschivei-Medici, pacienţi şi structuri medicale în societatea greco-romană. Studiu de caz: Moesia Inferior.
 ·        Adriana Panaite-Zeităţi protectoare ale drumurilor romane în Moesia Inferior.
 ·        Ioana Bogdan Cătăniciu-Frontierele romane în Romania.
 ·        Liviu Petculescu, Cristina Mitar-Un lot de piese de echipament militar roman de provenienţă probabil dobrogeană.
 ·        Bogdan Constantinescu-Utlizarea staniului ca înlocuitor al argintului (procedeu celtic preluat de romani - apud Plinius). Cazul scuturilor de fier de la Piatra Roşie.
  Ioan Iaţcu-Bazilica creştină de la(L)Ibida. Elemente de decoraţie interioară.
 ·        Virgil Lungu-Doctrina şi ideologia creştină din Scythia Minor în lumina izvoarelor istoriografice şi arheologice.
Joi, 11 octombrie 2012 Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”
Orele: 16.00 – 19.30
                                                    SECŢIA GRECO - ROMANĂ
Moderatori:Alexandru Barnea, Doina Benea
Secretar:Laurenţiu Cliante
 Costel Chiriac, Sever Botan-Despre sticlăria elenistică şi romană timpurie de la est de Carpaţi (sec.II a.Chr. – sec.II p. Chr.)
Marian Mocanu, Dorel Paraschiv-Contribuţii privind ceramica romană-timpurie de la Ibida
  Ştefan Honcu-Ceramica getică de perioadă romană de la Ibida.
 ·        Dorel Paraschiv-Amfore romane descoperite la Niculiţel.
 ·        Dan Elefterescu-Opaiţe plastice de la Durostorum-Ostrov.
 ·        Gabriel Talmaţchi, Emilian Gămureac-Cercetări arheologice la Ulmetum. Sectorul de sud-vest - campania 2012.
 -Ioan Opriş, Alexandru Raţiu-Cercetări arheologice la Capidava.
 ·        Simina Stanc-Date arheozoologice privind resursele animale utilizate în aşezări romane şi romano-bizantine din zona Dobrogei.
 
Joi, 11 octombrie 2012-Sala 3 - „Colecţia de pipe”
Orele: 16.00 – 19.30
ATELIER
“ΑRTA ROMANĂ PROVINCIALĂ DIN DACIA ŞI MOESIA INFERIOR”
 ·        Cristina Georgeta Alexandrescu-Studiile de artă romană provincială în Dacia şi Moesia Inferior. Stadiul cercetării.Prezentarea proiectelor ArheoMedia şi Corpus Signorum Imperii Romani Romania.
 ·        Zaharia Covacef-Corpus Signorum Imperii Romani Romania. Tomis.
 ·        Csaba Szabo-New perspectives of Mithraic Studies in Romania.
 ·        Mihaela Salasan-Atelierele de sculptură în piatră de la Potaissa - influenţe artistice. 
·        Sorin Nemeti-Portrete romane din Dacia. I. Copilul cu coafură isiacă de la Drobeta.
 ·        Oana Tutilă Bărbat-Plastica votivă de piatră din Oltenia romană: scriptic versus faptic.
 ·        Irina Nemeti-Heros equitans în iconografia funerară din Dacia. Modele şi ateliere.
 ·        Iulian Birzescu-Problematica monumentelor cu urme de policromie: investigare, expunere, conservare.
 ·        Cristina Georgescu-Probleme de conservare a patrimoniului arheologic mobil: calcare.
 ·        Florina Panait Birzescu-Iconografia monetară şi modul de abordare al chestiunii statuilor de cult.

 Miercuri, 10 octombrie 2012
Sala 4 - „Colecţia de numismatică”
Orele: 16.00 – 19.30
 SECŢIA NUMISMATICĂ
Moderator: Emanuel Petac
Secretar:Gabriel Talmaţchi
  Mihai Dima  -Tezaurul de la Todorovo (Razgrad, Bulgaria).
 Gabriel Talmaţchi -Despre un tezaur elenistic descoperit în sud-vestul Dobrogei şi alte câteva descoperiri monetare din acelaşi areal geografic.
 Aurel Vîlcu-Observaţii privind cronologia imitaţiilor după tetradrahmele de tip Filip II în secolul III a. Chr.
 Emanuel Petac, Aurel Vîlcu-Consideraţii asupra emisiunilor de stateri de tip Alexandru cel Mare de la Odessos. 
Steluţa Gramaticu-Două ponduri din Pont. 
Silviu Purece-Tezaurul dacic de la Bondoci, jud. Vâlcea.
 Th. Isvoranu, M. Dabâca-Descoperiri monetare recente la Histria, sectorul Sud.
 Gheorghe Mănucu-Adameşteanu-Monede din secolul XIII descoperite la Isaccea–Noviodunum–Vicina.
 Dan Pîrvulescu-Contribuţii la studiul monedelor Ţării Româneşti pe baza tezaurului descoperit în localitatea Vlad Ţepeş, jud. Călăraşi.
  Claudiu Munteanu- Tezaurul monetar contemporan descoperit la Sibiu-Turnişor.
 
                                            Joi, 11 octombrie 2012
Sala 4 - „Colecţia de numismatică”
Orele: 9.00 – 13.30
 SECŢIA MEDIEVALĂ
Moderatori: Sergiu Iosipescu, Radu Ştefan Vergatti
Secretar: Cristina Talmaţchi
 Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia  -Cercetări arheologice în aşezarea medievală de la Capidava din anul 2012. 
 • Stela Doncheva (Bulgaria) -Silver adornments from Bulgarian centers of art metal in X century.
 • Gabriel Custurea, Cristina Paraschiv-Talmaţchi, Constantin Şova-Cercetările arheologice din sectorul B de la Oltina „Capul Dealului” din anul 2012.
 • Aurel Stănică -Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din oraşul Isaccea.
 • Radu Ştefan Vergatti-Vicina şi Mitropolia Ţării Româneşti.
 • Raluca Iosipescu  -Un port la Răsărit - note despre Cetatea Albă în secolele XIII-XV.
 • Eugen Nicolae  -Decorul pseudo-cufic în spaţiul românesc.
 • Anca Popescu  -Sate „derbend” la Dunărea maritimă (sec. XVI).
 • Sergiu Iosipescu-Guillaume Le Vasseur senior de Beauplan şi hidrografia nord-vestului Mării Negre în secolul al XVII-lea.
 • Paraschiva-Victoria Batariuc, Niculina Dinu -Prezenţa ceramicii de Kutahya la Suceava.
 • Florentina Nicolae-Orientalismul cantemirian în analiză contrastive.
                                                       Miercuri, 10 octombrie 2012
Sala 5 - Independenţei
Orele: 16.00- 19.30
SECŢIA MODERNĂ – CONTEMPORANĂ
Moderatori:Daniela Buşă, Virgil Coman
Secretar:Delia Cornea
·        Radu Cornescu-Vestigii din Imperiul Otoman la Constanţa.
 ·        Doina Banciu-Dobrogea secolului XIX în operele unor scriitori străini.
 ·        Daniela Buşă -Un proiect de organizare militară şi politică a Dobrogei la mijlocul secolului al XIX-lea.
  ·        Cecilia Paşca-Câteva consideraţii privind viaţa culturală în Dobrogea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
 ·        Constantin Cheramidoglu-150 de ani de la ridicarea primei biserici ortodoxe din Constanţa modernă.
 ·        Corina Apostoleanu-Imagini ale Constanţei la început de secol XX, în ziarul  „Istrul” (1898-1901).
 ·        Angela-Anca Dobre-Un ziar, document al Dobrogei: „Dobrogea Jună”.
 ·        Andreea Croitoru-Un italian comandant al flotilei române- colonelul Anton Barbieri.
 ·        Ion Rîşnoveanu-Situaţia portului Constanţa în anii ’20 ai secolului trecut, prezentată într-un memoriu al comandorului Pavel Popovăţ.
 ·        Carmen-Iréne Atanasiu-Din istoricul pilotajului portuar în România. Evoluţie şi importanţă.
 ·        Virgil Coman-N. Iorga - fondator al Muzeului de Antichităţi din Mangalia.
 ·        Petre Covacef-Un moment de reculegere la mormântul lui Vasile Canarache.
Joi, 11 octombrie 2012
Sala 5 - Independenţei
Orele: 9.00 – 12.30
SECŢIA MODERNĂ – CONTEMPORANĂ
Moderatori:Gheorghe Dumitraşcu, Valer Rus
Secretar: Lavinia-Dacia Gheorghe
 ·        Mioara Ioniţă-„Album de la Dobrougea”. Imagini ale Constanţei de acum o sută de ani.
 ·        Lavinia Gheorghe-„Răspuns la <> Mârleanu- Dunăreni, judeţul Constanţa”, un fel de monografie realizată de Costache Marin Adam Dumitru.
 ·        Ligia Dima-Un document inedit: Haralambie Marin, Gricore Cuculis, Aurel Munteanu, „Raionul Tulcea. Ghid turistic monografic”.
 ·        Adrian Ilie-Anumite aspecte privind comunităţile străine din Medgidia, în perioada 1878-1930.
 ·        Claudia Ilie-Consideraţii privind populaţia din arealul Văii Carasu în timpul lucrărilor la Canalul Dunăre-Marea Neagră (1949 - 1953).
 ·        Nicoleta Grigore-Aspecte privind ţiganii din Dobrogea în timpul guvernului Ion Antonescu.
 ·        Liviu Brătescu-Problema evreiască 1866-1888. Un test al modernizării societatii româneşti?
 ·        Florin C. Stan-Aspecte privind situaţia evreilor din Constanţa în perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941.
 ·        Geta Deleanu- Contribuţia pictorilor evrei din Muzeul de Artă Constanţa la istoria culturală a Dobrogei.
 ·        Gheorghe Dumitraşcu-Până unde mergem şi cât e de utilă istoria minorităţilor etnice din România/ cu specială privire la Dobrogea/- eseu.
  Joi, 11 octombrie 2012
Sala 5 - Independenţei
Orele: 16.00 – 19.30
SECŢIA MODERNĂ – CONTEMPORANĂ
Moderatori:Alexandru Porţeanu, Laura Stancu
Secretar:Doina Banciu
·        Gheorghe Stănculescu- „The Economist” scrie, în 1873, despre rolul atribuit de Bismarck lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen în România.
 ·        Valer Rus -Multiculturalismul transilvanean şi duelul imaginilor reciproce, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
 ·        Alexandru Porţeanu -Ce  a  fost  în  realitate  Regiunea  Autonomă  Maghiară  (1952 -1968)?
 ·        Delia Cornea-Activitatea exilaţilor români în cadrul Adunării Naţiunilor Europene Captive (1954-1962).
 ·        Laura Stancu-Rolul „Serviciului D” în activitatea serviciilor secrete române.

Niciun comentariu: