miercuri, 20 martie 2013

Sesiunea stiintifica a Institutului de Arheologie “Vasile Parvan”

In perioada 27-29 martie 2013 va avea loc Sesiunea stiintifica a Institutului de Arheologie "Vasile Parvan". Lucrarile se vor desfasura la sediul din Casa Macca (str. Henri Coanda 11).
Iata si titlurile comunicarilor stiintifice ce se vor prezenta:
ARHEOLOGIE PREISTORICĂ ȘI PROTO-ISTORICĂ
- Adrian Doboş, Radu Ioviţă, Kathryn Fitzsimmons, Mathias Probst, Nina Schlösser, Kristin Weber,
Vlad V. Zirra, Cercetările arheologice de la Peştera (jud. Constanţa). Campania 2012
- Roxana Dobrescu, Alain Tuffreau, Adrian Dobos, Valentin Dumitraşcu, Alexandru Ciornei, Mihai
Florea, Săpăturile arheologice de la Buda şi Lespezi (jud. Bacău). Campania 2012
- Mircea Anghelinu, Loredana Niță, Valery Sitlivy, Viktor Chabai, Thomas Hauck, Cristoph Schmidt, Holger Kels, Aurignacianul din Banat. O sinteză a cercetărilor recente
-Adina Boroneanț, Clive Bonsall, Inventar funerar (mezolitic, neolitic timpuriu) la Porțile de Fier.
Identitate sau incluziune?
- Adrian Bălășescu, Marie Balasse, Zooarheologie și analize izotopice la Măgura (neolitic vechi)
-Nona Palincaş, Analizând crearea unui stil decorativ pentru ceramică in Bronzul mijlociu din
Transilvania (cca. 2000-1500 a. Chr.)
- Ion Motzoi-Chicideanu, Monica Chicideanu-Sandor, Mihai I. Constantinescu, Cimitirul din epoca
bronzului de la Cârlomănești, campania 2012
- Georgeta El Susi, Analiza resturilor de animale din nivelele Monteoru de la Cârlomăneşti (com.
Verneşti, jud. Buzău). Campaniile 2007-2011
- Alin Frânculeasa, Bianca Preda, Andrei Soficaru, Noi date privind cercetările arheologice în cimitirul
din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova)
- Done Șerbănescu, Cristian Schuster, Ion Tuțulescu, Alexandru Nălbitoru-Mărăcine, Radovanu-
Gorgana întâi. Campania 2012
- Alexandra Comșa, Date antropologice referitoare la scheletul din mormântul nr. 3 de la Radovanu
- Cristian Schuster, Done Șerbanescu, Alexandru Morintz, Cupele getice decorate cu triskelion
- Anca Ganciu, Gheorghe Matei, Ph. Charlier, Laetitia Laquai, Necropola getică de la Stelnica –
Grădiştea Mare, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Campania 2012
-Mircea Babeş, Despina Măgureanu, Sebastian Matei, Daniel Costache, Campania de cercetare din
anul 2012 în situl Cârlomăneşti – Cetăţuia, com. Verneşti, jud. Buzău
- Aurel Vâlcu, Asupra primelor emisiuni monetare atribuite geţilor de la Dunărea de Jos
- Theodor Isvoranu, Un tezaur monetar din sec. IV descoperit în sudul Basarabiei
PREZENTĂRI DE CARTE
-Constantin C. Petolescu: Radu Vulpe, Studii privind protoistoria Daciei , ed. Doina Olariu, editura Academiei Române, 2013
-Iulian Bârzescu : Alexandru Avram, Les diasporas grecques du VIIIe siècle à la fin du IIIe siècle av. J.-C., Bréal, Paris, 2012
-Vlad V. Zirra
: Lexikon zur Keltischen Archäologie, (ed. Susanne Sievers, O.H. Urban, Peter C. Ramsl), editura Academiei Austriece de Științe, Viena, 2012
-Anca Popescu:- Tudor Soroceanu, (ed. R. Harhoiu), Die Kupfer- und Bronzedepot der frühen und mittlerer Bronzezeit in Rumänien. Archaeologia Romanica, vol 5., editura Accent, Cluj-Napoca, 2012
-Roxana Dobrescu: Adina Boroneanţ, Aspecte ale tranziției de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porțile de Fier, Museum Banaticum Timesiense, Bibliotheca historica et archaeologica banatica, LII, editura Mega, Cluj-Napoca 2012
-Florian Matei Popescu : Iulian Bîrzescu, Histria XV. Die archaischen und frühklassischen Transportamphoren, Editura Enciclopedică, București, 2012
-Alexandru Morintz : Cristian Schuster, Traian Popa, Mironeşti. II. Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VII, editura Pelican, Giurgiu, 2012; Cristian Schuster, Traian Popa, V. Barbu, Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu), Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VI, Giurgiu, 2012; Valeriu Sîrbu, Cristian Schuster. Tumulii Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe. Proceedings of the XVI World Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011). 2, BAR S2396, Oxford, 2012. ; Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Survey in archaeology, often a neglected science. Proceedings of the II Archeological Symposium, Giurgiu, October 23rd – 26th 2011, 2012
-Cristian Schuster: G. Miu, C. Botezatu, Alexandra Comşa, Georgeta El Susi, Ostrovul Corbului între km 911-912. Analizǎ antropologicǎ şi arheozoologicǎ, editura Artemis, Bucureşti, 2012; Meda Toderaș, Alexandru Vulpe, Svend Hansen, Agathe Reingruber, Cercetările arheologice de la Pietrele (jud. Giurgiu). Campania 2012; Ana Ilie, Loredana Niţă, Consideraţii asupra materialului litic din tell-ul gumelniţean de la Geangoeşti (jud. Dâmboviţa) ; Pavel Mirea, Sud-vestul Munteniei. Tipare de locuire în preistorie ; Mirela Camelia Vintilă, Marian Neagu, Aspecte ale plasticii eneolitice la Dunarea de Jos. Noi abordări ; Cătălin I. Nicolae, Cătălin Lazăr, Mihai Florea, Așezarea Boian de la Sultana-Ghețărie. Rezultatele campaniei 2012 ; Cătălin Lazăr, Mihai Florea, Ionela Crăciunescu, Mădalina Voicu, Necropola eneolitică de la Sultana-Malu Roșu. Campania 2012 ; Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Vasile Opriș, Florin Rădulescu, Arheologie și arhitectură experimentală
ARHEOLOGIA EPOCII CLASICE
- Alexandru Avram, N. Badout, Alexandru Morintz, Emilian Alexandrescu, Antal Lukács, Vlad Nistor, G. Sintès, Campania româno-franceză de la Sotiras (Thassos, Grecia) din anul 2012
- Mircea Angelescu, Vali Bottez, Histria – sector Basilica Pârvan. Campania 2012
- Iulian Bîrzescu, Alexandru Avram, Monica Mărgineanu Cîrstoiu, Virgil Apostol, Albert Baltres, Florina Bîrzescu, Alexandra Lițu, Karin Maurer, Alexandra Ţârlea, Ştefan Vasiliţă, Histria Sector T. Campania 2012
-Mircea Dabîca, Histria. Sector Sud.Campania arheologică 2012
- Adriana Panaite, Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanţa), Sector A – La N de Basilica A – Rezultatele cercetărilor arheologice din campania 2012
- Alexandru Barnea, Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanţa), Sector A – Străzile ABV IV, AV 2’ şi AV 3, Sector B– verificare cercetare geomagnetică, Sector C – edificii romane târzii – Rezultatele cercetărilor arheologice din campania 2012
- V. Lungu, A. Baralis, P. Dupont, P. Lebouteiller, M. Guy, R. Delphieu, A. Confort, A. Musat, A. Dolea, M. Streinu, S. Micu, L. Nicolae, Orgame, necropola si teritoriul. Program ANR Pont-Euxin 2012
-Irina Achim, Monumente de cult creștin în urbanism. Reflecții asupra unei scenografii urbanistice în orașele din Sciția.
- Constatin C. Petolescu, Gabriel Crăciunescu, Ștefan Vasiliță, Florian Matei-Popescu, Amfiteatrul militar de la Drobeta. Campania 2012
-C. C. Petolescu, Teodor Cioflan, I. Dumitrescu, Fl. Matei-Popescu, Castrul Câmpulung-Jidova. Campania 2012
- Florian Matei Popescu, Ovidiu Țentea, Urbanism si frontiere in Dacia in timpul lui Traian si Hadrian
- Mircea Babeș, Dorel Bondoc, Cătălin Nicolae, Necropola de nord a Romulei (1965-1970): din nou după patru decenii
- Alexandru Popa, Din nou despre structura şi dinamica "importurilor" provincial-romane la est de provincia romană Dacia
- Cristina Georgeta Alexandrescu, Cătălin Nicolae, Proiectul « Troesmis: De la castru de legiune la fortificație bizantină ». Bilanț octombrie 2010 – februarie 2013
-Mihail Zahariade, Cristian Olariu, George Bounegru Șantierul arheologic Murighiol, jud. Tulcea. Campania din anul 2012 - Cercetări în zona portuară și Turnul no. 12
- Mihail Zahariade, Marinela Peneș, Traian Dvorski, Lucian Mureșan, Ioana Crețulescu, Șantierul arheologic de la Drajna de Sus (jud. Prahova) - Cercetările arheologice de la praetorium și poarta de vest
NUMISMATICĂ ȘI ARHEOLOGIE MEDIEVALA
- Ştefan Vasiliţă, Petre Gherghe, Note pe marginea unui tezaur de secol IV descoperit la Sucidava în 1928-1929
- Eugen Nicolae, Contribuţii numismatice la problema întemeierii Moldovei
-Oana Damian, Mihai Vasile, Andra Samson, Daniel Ene, Gabriel Vasile, Radu Olteanu, Cercetări arheologice la Nufăru, jud. Tulcea, punctul “Trecere bac”
- Marian Neagoe, Arhitectura de apărare a cetății Severinului în secolele XIII-XVI
- Daniel Spânu, Secţiunea cercetată în 2012 la Sighişoara “Dealul Viilor”
-A. Măgureanu, B. Ciupercă, A. Anton, Cercetările arheologice din 2012 de la Târgșoru Vechi, jud. Prahova
-Alexandru Morintz, Cercetări arheologice preventive pe varianta ocolitoare a municipiului Alexandria

Programul complet al manifestarii il puteti gasi pe blogul dlui Aurel Vilcu: http://aurelvilcu.files.wordpress.com/

Niciun comentariu: