vineri, 21 februarie 2014

Sesiunea anuala a Institutului de Arheologie “Vasile Parvan” al Academiei RomaneIn perioada 19-21 martie 2014 va avea loc o noua sesiune anuala a Institutului de arheologie"Vasile Parvan" al Academiei Romane denumita "Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană"
Mai jos va prezentam o lista a lucrarilor ce se vor prezenta cu aceasta ocazie:
Ziua I – 19 martie 2014 Rapoarte de cercetare arheologică
Arheologie pre- și proto-istorică
     · Marian Cosac, George Muratoreanu, Radu Alexandru, Loredana Niţă, Rezultate preliminare ale cercetărilor arheologice de pe șantierul Malu Dinu Buzea (sat Cremenea, com. Sita Buzăului, jud. Covasna) - Campania 2013 
   · Gheorghe Lazarovici, Magda Lazarovici, Cercetările arheologice de la Cheile Turzii - Peştera Ungurească. Rezultatele campaniilor 2010-2013
· Meda Toderaș, Al. Vulpe, Sven Hansen, Agathe Reingruber, Pietrele – Campania 2013
· Alin Frânculeasa, Bianca Preda, Andrei Soficaru, Tiberiu Nica, Cercetări arheologice preventive în situl Ariceștii-Rahtivani (jud. Prahova) – tumulul IV
· I. Motzoi-Chicideanu, Monica Chicideanu-Şandor, M. Constantinescu, D. Costache, D. Pârcălabu - Cimitirul din epoca bronzului de la Cârlomăneşti - La Arman. Campania din 2013
· Antoniu Marc, Cătălin Rişcuţa, Alexandru Bărbat, Un complex de la finalul bronzului târziu descoperit la Șoimuș – Telghi, județul Hunedoara
· Sorin AILINCĂI, Florian MIHAIL, Mihai CONSTANTINESCU, Aurel STĂNICĂ, Cristian MICU, Marian MOCANU, Aşezarea culturii Babadag de la Enisala–Palanca. Cercetările arheologice de salvare din anul 2013
· Anca Ganciu, Vlad V. Zirra, Gh. Matei, Stelnica - Grădistea Mare. Campania 2013
· Sebastian Matei, Despina Măgureanu, Mădălina Stefan, Dan Ștefan, Dava de la Cârlomăneşti - Cetăţuia . Amenajarea spaţiului intern al aşezării şi a sistemului de acces
· Rodica Ursu, Andrei Corobcean, Incinta fortificata de la Stolniceni, raionul Hancesti, R. Moldova. Cercetarile din anii 2012-2013 (In memoria arheologului Tudor Arnaut)
· Done Șerbănescu, C. Schuster, A. Morintz, X. Tuțulescu, Radovanu- Gorgana 2 – Campania 2013

Arheologia epocii clasice
Histria
· M. Angelescu, Valentin Bottez & colab, Histria. Basilica Parvan. Campania 2013
· Valentin Bottez & colab., Histria. Sector Acropola Centru-Sud. Campania 2013.
· Iulian Bîrzescu, Alexandru Avram, Monica Mărgineanu Cîrstoiu, Virgil Apostol, Florina Bîrzescu, Alexandrina Lițu, Karin Maurer, Gabriel Talmațchi, Histria, sectorul T
· Irina Achim, Basilica cu cripta de la Histria. Campania arheologica 2013.
· Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, Monede descoperite la Histria în sectorul Sud (campaniile 2011-2012)
· Viorica Rusu Bolindeț, Cercetarile recente din sectorul - Basilica extra muros de la Histria
Tropaeum Traiani
· Alexandru Barnea, Cercetarile arheologice de la Tropaeum Traiani din 2013
· Adriana Panaite, Cercetarile arheologice din zona de la nord de Basilica A (Sector A) - Tropaeum Traiani - campania 2013
· Robert Constantin, Carol Căpiță, Alexandru Nicolae, Cercetările din Sectorul C de la Tropaeum Traiani din 2013
· Cristina Alexandrescu, Troesmis - Rezultatele cercetarilor din 2011-2013
· C. C. Petolescu, Fl. Matei-Popescu, St. Vasilita, Amfiteatrul militar de la Drobeta - campania 2013
· Adrian Ardeţ, Dimitrie Pavel Negrei, Lavinia Grumeza (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş), Tibiscum. Cercetări arheologice 2013.
· C. C. Petolescu, Fl. Matei-Popescu, I. Dumitrescu, T. Cioflan - Castrul de la Campulung-Jidova - campania 2013
· C. C. Petolescu, Fl. Matei-Popescu, I. Dumitrescu - Termele militare de la Voinesti - campania 2013
· Mihail Zahariade, Traian Dvorski, Marinela Penes, Lucian Muresan, Ioana Cretulescu, Edificiul A din castrul roman de la Drajna de Sus, jud Prahova. Raport preliminar.

Ziua II – 20 martie Continuare rapoarte de cercetare
Arheologia epocii medievale
· Daniel Spânu, Cuptorul de olar din secolul 8 p.Chr. de la Sighișoara "Dealul Viilor"
· A.Ioniţă, Informaţii noi despre cetatea Feldioara. Cercetările arheologice din 2013
· Gabriel Izdrăilă, Ionuţ Codrea, Cercetări arheologice recente la cetatea Deva. Incintele II şi III (sec. XV-XVIII)
· Daniela Marcu Istrate, Date noi despre începuturile oraşului Braşov prin prisma cercetărilor arheologice recente
· Oana Damian & colab., Cercetările arheologice de la Nufăru. Campania 2013
· Andrei Măgureanu & colab., Cercetările arheologice de la Târgșor. Campania 2013

Ziua II, joi 20 martie Comunicări științifice
· Alexandra Ion, Corpul și limitele sale. Corpul uman în cadrul studiilor de osteoarheologie
· Botar Istvan, Tóth Boglárka, Gryaneus András, Cercetarile si rezultatele dendrocronologice din Transilvania
· Gheorghe Lazarovici, Serii culturale şi cronologice;
· Sabin Adrian Luca, Prima colonizare neolitică din Romania. Sanctuar – locuire – părăsire. Cristian I, Sibiu
· Stănică Pandrea, Propuneri pentru o schiță a evoluției istorice a culturii Boian - Poljanica.
· Adrian Bălășescu, Valentin Radu, Arheozoologia culturii Hamangia
· Ilie Ana, Dumitru Florin, Reprezentări zoomorfe eneolitice din colecțiile Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște
· Raluca Kogălniceanu, Ana Ilie, Monica Mărgărit, Angela Simalcsik, Valentin Dumitraşcu – Un depozit de astragale descoperit în așezarea de epoca cuprului de la Iepurești, județul Giurgiu
Sultana- Malu Roșu
· Ionela Crăciunescu, Mihai Florea, Cătălin Lazăr, Observații preliminare legate de analiza geo-spațială a cimitirului prehistoric de la Sultana –Malu Roșu (România)
· Adelina Darie, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr, Considerații preliminare privind figurinele zoomorfe din așezarea eneolitică de a Sultana – Malu Roșu (jud. Călărași)
 Monica Mărgărit, Cătălin Lăzar, Valentin Radu - Rezultatele programului experimental desfășurat pe șantierul arheologic de la Sultana – Malu Roșu (2012 - 2013) - segmentul materii dure animale
· Theodor Ignat, Vasile Opriş, Florin Rădulescu, Florin Dumitru, Cătălin Lazăr, Noi date privind vasele tip strachină specific culturii Gumelniţa pe baza unui studiu de arheologie experimentală

Ziua III, vineri 21 martie
Continuare comunicări științifice în paralel cu workshopul Pleistocene-Early Holocene Studies: New Perspectives
Comunicări Științifice

· Carmen Marian, Obiecte arheologice – mărturii ale meșteșugurilor textile din preistorie și evul mediu
· Anca-Diana Popescu, Bogdan Constantinescu, Daniela Stan, Cătălina Chiojdeanu, Alin Frînculeasa, Compoziţia elementală a obiectelor de metal aparţinând epocii bronzului şi începutului epocii fierului analizate în cadrul proiectului Romarchaeomet
· Marius Bâsceanu, Practici funerare surprinse în cadrul tumulului T 1 din necropola de tip Basarabi de la Desa, jud. Dolj
· Mircea Babeș, Cătălin Nicolae, Noi date despre mormântul princiar de la Agighiol - pe baza carnetului de săpături al lui Ioan Andrieșescu (1931).
· Bogdan Constantinescu, Daniela Stan, Studii privind metalul și tehnica de realizare a pieselor de paradă din mormântul de la Agighiol.
· Cristian Schuster, Done Şerbănescu, Alexandru Morintz, Cu privire la figurinele zoomorfe din lut descoperite în dava de la Radovanu
· Daniel Spânu, Despre valorificarea celor dintâi vestigii funerare "getice" din Dobrogea: săpăturile lui Expectatus Bujor de la Murighiol
· Aurel Vîlcu, Istros şi Seleucizii în secolul III a. Chr. în lumina izvoarelor numismatice
· E. Petac, A. Vîlcu, Despre primele emisiuni de stateri si tetradrahme tomitane (sec. III a.Chr.)
· Sorin Cociș, Dragoș Blaga, Prospecții geofizice și confirmări arheologice: Castrul roman de la Sutoru, jud. Sălaj
· Coriolan Horațiu Opreanu, O premieră tehnologică în cercetarea frontierelor romane din România: investigații prin metoda LiDAR și geofizică la Porolissum în Dacia
· Vlad Lăzărescu, Cercetări interdisciplinare efectuate pe sectorul de limes de la Porolissum prin metode geofizice, palinologice și topografice
· Ovidiu Țentea, Cercetari recente pe frontiera romana din arealul Dunarii de Jos
· Dan Ștefan, Contribuţii metodologice la studiul habitatului geto-dacic din estul Munteniei (secolele II a. Chr. – I p. Chr.)
· Cristian-Constantin Roman, Observații privind cronologia unor importuri romane în Dacia (sec. II î.Chr. – I d.Chr.). Studiu de caz – cana de tip Piatra Neamț
· Ana Cristina Hamat, Câteva consideraţii cu privire la cerceii cu spinul în formă de S descoperiţi pe teritoriul Daciei
· Theodor E. Ulieriu-Rostás, Perspective actuale în arheomuzicologie: artefact, patrimoniu intangibil şi reflecţie antropologică
· Liana Oța et colab., Un mormant sarmatic descoperit la Dridu
· Eugen Nicolae, Un etalon medieval moldovenesc pentru măsurarea lungimii
· Georgeta El Susi, Date preliminare asupra faunei descoperite la Sibiu „Piaţa Mică” şi unele informaţii asupra dietei comunităţilor săseşti în secolele XV-XVII
· Florin Ciulavu, Ustensile folosite în monetăria de la Alba Iulia aflate în colecția Muzeului Național al Unirii

Workshop Pleistocene - Early Holocene Studies: New Perspectives
· Adrian Doboș, The study of Middle Paleolithic in Romania: past and current issues
· M. Anghelinu, L. Niță, Preliminary Notes on the Palaeolithic Settlement at Toplița – Pârâul Baicăului (Harghita Department)
· M. Cosac, G. Murătoreanu, A. Radu, L. Niță, Geomorphology and Archaeology at Malu Dinu Buzea Palaeolithic site (Covasna Department)
· Mircea Anghelinu, Loredana Nița, The Aurignacian in Romanian Banat and the dynamics of the European Aurignacian
· Alain Tuffreau, Roxana Dobrescu, The French –Romanian Palaeolithic project – an overview (Titlu provizoriu)
· R. Dobrescu, A. Tuffreau, Upper Paleolithic Excavations at Lespezi (Titlu provizoriu)
· Valentin Dumitrașcu, Hunting for a living. A zooarchaeological review of the Upper Palaeolithic sites Buda and Lespezi, Eastern Romania
· Agathe Reingruber, Foragers, fishers and farmers in the Aegean (10,000-6000 calBC)
· Clive Bonsall, Adina Boroneanț (titlu rezervat)
· Pavel Mirea, Steve Mills, Mark Macklin, Early Holocene human occupation in the Lower Danube wetland. Current and future research in Teleorman County, Southern Romania
Un program preliminar cu ore de desfasurare gasiti pe blogul dlui Aurel Vilcu :http://aurelvilcu.wordpress.com/ 

Niciun comentariu: