marți, 8 aprilie 2014

MONEDA BIZANTINĂ ÎN REGIUNILE CARPATO-NISTRENE ÎN SECOLELE VI-X

Semnalam aparitia in Republica Moldova a unei lucrari de numismatica bizantina in regiunile carpato-nistrene a dlui Sergiu Musteata si intitulata: MONEDA BIZANTINĂ ÎN REGIUNILE CARPATO-NISTRENE ÎN SECOLELE VI-X

Sergiu MUSTEAŢĂ, istoric din Republica Moldova, actualmente decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.
Autor a cinci monografii şi peste 200 de articole în domeniile istoriei, arheologiei, protecţiei patrimoniului cultural şi analizei manualelor şcolare. Este coordonatorul mai multor volume, printre care seriile de monografii ANTIM şi Documente şi Istorii Necunoscute. Anual, ţine peste douăzeci de conferinţe la diverse centre academice din lume. în calitate de bursier DAAD, Fulbright, Humboldt, OSI, IKY ş.a., în ultimii ani, a fost visiting scholar şi visiting professor la un şir de universităţi din SUA, Germania, România, Grecia, Ungaria etc.
Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X este o carte care se adresează atât cercetătorilor, studenţilor de la facultăţile de istorie, colecţionarilor, cât şi publicului larg interesat de istoria şi numismatica bizantină. Au fost cercetate 592 de emisiuni monetare din perioada cuprinsă între domniile împăraţilor Anastasius (491-518) şi Vasile II (976-1025), studiul fiind însoţit de un număr solid de tabele, diagrame, hărţi, fotografii, histograme care ilustrează mai convingător fluctuaţia monedei bizantine pe piaţă, demonetizarea acesteia, relaţiile dintre Imperiu şi popoarele migratoare etc.Pentru mai multe informatii accesati http://unimedia.info/comunicate/noutate-editoriala-despre-istoria-si-numismatica-bizantina-3620.html

Niciun comentariu: