vineri, 29 august 2014

150 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Brătianu

 Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 1 septembrie 2014, un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Brătianu.
Caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:
Valoare nominală 100 lei 10 lei 1 leu
Metal aur argint tombac cuprat
Titlu 900‰ 999‰ -
Formă rotundă rotundă rotundă
Diametru 21 mm 37 mm 37 mm
Greutate 6,452 g 31,103 g 23,5 g
Calitate proof proof proof
Cant zimţat zimţat zimţat

Aversul monedei din aur redă imaginea conacului de la Florica, unde s-a născut Ion I.C. Brătianu, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA“, valoarea nominală „100 LEI“, stema României și anul de emisiune „2014“.
Aversul monedei din argint redă imaginea conacului de la Florica, unde s-a născut Ion I.C. Brătianu, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA“, valoarea nominală „10 LEI“, stema României și anul de emisiune „2014“.
Aversul monedei din tombac cuprat redă imaginea conacului de la Florica, unde s-a născut Ion I.C. Brătianu, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA“, valoarea nominală „1 LEU“, stema României și anul de emisiune „2014“.
Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din tombac cuprat), prezintă portretul lui Ion I.C. Brătianu, anii între care a trăit acesta „1864“, „1927“ și inscripţia în arc de cerc „ION I.C. BRATIANU“.
Caracteristicile tehnice şi descrierea monedei din argint sunt similare celor aferente monedei din argint care intră în componenţa setului de trei monede.
Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent.
Seturile de monede şi monedele din argint vor fi însoţite de broşuri de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
Tirajul pentru această emisiune este de:
  • 150 seturi monede (din aur, argint şi tombac cuprat);
  • 250 buc. monede din argint.
Preţurile de vânzare sunt:
  • 1.910,00 lei/buc., exclusiv TVA, pentru setul de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat), inclusiv broşura de prezentare;
  • 330,00 lei/buc., exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare.
Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea lui Ion I. C. Brătianu au putere circulatorie pe teritoriul României.
Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de monede şi a monedelor din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

joi, 28 august 2014

SESIUNEA INTERNAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ”ARHEOLOGIA MILENIULUI I P. CHR"

In perioada 28-30 august 2014 la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova se va desfasura cea de-a XIII-a editie a sesiunii de comunicari stiintifice “Arheologia Mileniului I p. Chr.". Programul conferintei si titlurile comunicarilor:


Joi 28 august / Thursday, 28 august
ora 1100 
Deschiderea sesiunii / opening session


Lansare de carte / book presentation
Arheologia mileniului I p. Chr. III. Dunărea Inferioară între stepe şi imperiu
Prezintă dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca)

Alin Frînculeasa, Cimitirul de epoca bronzului de la Câmpina, judeţul Prahova
Prezintă dr. Cristian Schuster (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
ora 1500 
desfăşurarea lucrărilor / papers
moderator: dr. Adrian Ardeţ
 dr. Aurel Vîlcu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Observaţii asupra descoperirilor monetare din sud-estul Munteniei în secolele I a. Chr.-III p. Chr.
Observations on monetary discoveries from Southeast Wallachia dated in 1st - 3rd centuries A.D.
dr. Varbin Varbanov (Rousse Regional Museum of History)
For one dispersed roman coin hoard from Lower Moesia.
Despre un tezaur risipit de monede romane din Moesia Inferior.
Nikola Rusev (Popovo, Targovishte region)
Small finds from the vicinity of Apiaria
Mici descoperiri din zona oraşului Apiaria
 dr. Virgil Mihailescu-Bîrliba (Institutul de Arheologie Iaşi)
Noi informaţii despre tezaurul de la Ciolpani (jud. Bacău)
New information about the treasure from Ciolpani
dr. Mihai Dima (Banca Naţională a României)
Noi descoperiri monetare în castrele de la Mălăieşti şi Drajna de Sus.
New coins discoveries from Mălăieşti and Drajna de Sus Roman camps.
 Ovidiu Ţentea (Muzeul Naţional de Istorie a României)
Date noi privind fortificaţiile romane din nord-vestul Munteniei. Mălăieşti
New data on Roman fortifications in the Northwest of Wallachia. Mălăieşti
dr. Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş)
Ceramica “terra sigillata” de la Tibiscum în secolul al II-lea p. Chr.
The 2nd century A.D. “terra sigillata” pottery from Tibiscum.
 dr. Ioana Creţulescu, Lucian-Mircea Mureşan (Bucureşti)
Interdiction of Violation Formulas on Roman Funerary Monuments. Considerations on Applying Roman law in Funerary Practice.
Interzicerea prezenţei blestemelor împotriva profanării pe monumente funerare romane. Consideraţii privind aplicarea legislaţiei romane în practica.funerară.
dr. Dorel Bondoc, Gabriela Filip (Muzeul Olteniei, Craiova)
Câteva date privind cultul zeiţei Minerva la Romula.
Some data about cult of Minerva in Romula.
 dr. Florin Topoleanu (Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea), dr. Emilian Gamureac (Ministerul Culturii)
Descoperiri recente la Noviodunum (epoca romană)
Recent findings from Noviodunum (Roman period)
 dr. Diana-Maria Sztancs (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie), dr. Corneliu Beldiman (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie), dr. Aurel-Daniel Stănică (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea)
Artefacte din materii dure animale descoperite la Noviodunum
Osseous materials artefacts discovered at Noviodunum
 dr. Dragoş Măndescu (Muzeul Judeţean Argeş)
Date noi privind castrul de la Albota (judeţul Argeş), pe limes transalutanus.
New data on the Roman camp of Albota (Argeş County) on limes transalutanus.
 dr. Andrei Opait (Institutul de Arheologie Iaşi)
On the local production and imports of wine in the Pontic and Lower Danube areas (1st – 7th c. A.D). An overview.
Despre producţia locală şi importurile de vin în zonele pontice şi la Dunărea de Jos (sec. I-VII p. Chr.). O privire de ansamblu
dr.Corneliu Beldiman (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie), dr. Mircea Negru (Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Bucureşti), dr.Diana-Maria Sztancs (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie)
Artefacte din materii dure animale descoperite la Romula
Osseous materials artefacts discovered at Romula
Vineri 29 august / Friday, 29 august
Ora 900 / 900 hours
 desfăşurarea lucrărilor / papers
moderator: dr. Dan Aparaschivei
dr. Borbala Obrusanszky (Karoli Gaspar University, Budapest)
Asian Hun cities in Inner Asia
Oraşe ale hunilor asiatici din Asia centrală.
dr. Mircea Mamalaucă (Muzeul ”Vasile Pârvan”, Bârlad)
Practici funerare din lumea sarmaţilor de la est de Carpaţi în secolele II - III d. Chr.
Funerary practices of the Sarmatians from East side of the Carpathians in 2nd -3rd centuries A.D.
 dr. Marian Neagu (Muzeul Dunării de Jos, Călaraşi)
Sarmatii dunareni, mit si realitate arheologică
Danubian Sarmatians between myth and archaeological reality
dr. Liana Loredana Oţa (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Studiu comparativ asupra structurii importurilor romane la dacii şi sarmaţii din Muntenia
Comparative study over the composition of Roman imports at Dacians and Sarmatians from Wallachia
 dr. Sorin Cociş (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca), dr. Vlad A. Lăzărescu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca)
Some considerations regarding the distribution and interpretation of the crossbow brooches found in Romania
Unele consideraţii cu privire la distribuirea şi interpretarea fibulelor-arbaletă descoperite în România
dr. Eugen-Marius Constantinescu, Gabriel Ion Stăicuţ, Constantin Cătălin Dinu (Muzeul Judeţean Buzău)
Pietroasele. Edificiul cu hipocaustum – rezultate ale cercetărilor recente
Pietroasele. Edifice with hipocaustum – Result of recent researches
 dr. Aurel-Daniel Stănică (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea)
Cercetari recente la Noviodunum. Campaniile 2012-2014.
Recent researches in the area of Noviodunum. Archaeological campaigns 2012-2014
dr. Dan Aparaschivei (Institutul de Arheologie Iaşi)
Elemente de arhitectură urbană romană târzie în cetatea Ibida (Slava Rusă, judeţul Tulcea)
Elements of urban architecture in the late Roman city Ibida (Slava Rusă, Tulcea County)
 dr. Mihail Zahariade(Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, București)
Noi observații asupra noțiunii de limes dunărean în secolele IV-VI
New considerations on the meaning of “danubian limes” in 4th – 6th centuries
 dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca)
Aşezarea medievală timpurie de la Lazuri–Lubi-tag (nord-vestul României)
Frühmittelalterliche Siedlung (9 Jahrhundert) von Lazuri–Lubi-tag (unteren Samosch/oberen Theiß Gebiet)
 dr. Ioan Mitrea, dr. Lăcrămioara-Elena Istina (Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău)
Aşezarea din secolele V-VII de la Ştefan cel Mare-Gutinaş, punct de reper în cunoaşterea arheologiei Văii Trotuşului din primul mileniu creştin
The 5th – 7th centuries settlement from Ştefan cel Mare-Gutinaş; landmark in the knowledge of archeology of Trotuş Valley in the first Christian millennium
 Elena-Florentina Gavrilă, Camelia-Mirela Vintilă, Theodor-Aurelian Ignat (Muzeul Municipiului Bucureşti)
Locuinţe din secolele VI-VII descoperite în situl Bucureşti - ,,Dămăroaia”
Dwellings dated in 6th – 7th centuries discovered in Bucharest ,, Dămăroaia "
dr. Daniela Tanase (Muzeul Banatului Timişoara)
Contribuţii la arheologia epocii avare (secolele VII-VIII) în Banat
Contributions to Avar age archaeology (7th – 8th centuries) in Banat
ora 1500 / 1500 hours
desfăşurarea lucrărilor / papers
moderator: dr. Ioan Stanciu
 dr. Erwin Gáll (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti), Sándor Romát
Stadiul cercetării epocii avare în Banat (secolele 6–9). Unele observaţii privind evoluţia habitatului şi a unor fenomene socio-culturale în epoca medieval timpurie.
State of research of Avar age in Banat (6th -9th centuries). Some observations on the evolution of habitat and socio-cultural phenomena in the early medieval epoch.
 dr. Sebastian Matei
Un tipar din secolele VI-VII din colecţiile Muzeului Judeţean Buzău
A 6th – 7th centuries mould from the collections of Buzău County Museum
dr. Pavel Mirea (Muzeul Judeţean Teleorman)
Notă asupra unui mormânt de incineraţie descoperit la Conţeşti, judeţul Teleorman
Note on a cremation grave discovered in Conţeşti, Teleorman County
 dr. George Dan Hânceanu (Muzeului de Istorie, Roman)
Două piese inedite, din secolele VI –VII p. Chr., descoperite la Traian – Săbăoani (judeţul Neamţ)
Two unpublished 6th-7th centuries objects from Traian - Săbăoani (Neamt County)
 dr. Ion Silviu Oţa (Muzeul Naţional de Istorie a României)
Particularităţi funerare în zona graniţei sudice a Regatului Ungariei în epoca bizantină (secolele XI-XIII). Studiu de caz: sudul Banatului şi Vojvodina
Funeral practice in the southern border of the Hungarian Kingdom in the Byzantine period (11th-13th centuries). Case Study: South Banat and Vojvodina
 Florin Moţei (Muzeul de Istorie Braşov)
Un “depozit” de unelte şi arme descoperit la Dumbrăviţa, judeţul Braşov
A tools and weapons “hoard” found in Dumbrăviţa, Braşov County
Claudia Radu (Molecular Biology Center, Interdisciplinary Research Institute in Bio-Nano Sciences, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca), Szeredai Norbert (Faculty of History and Philosophy, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca), dr. Vlad-Andrei Lăzărescu (Institute of Archaeology and History of Art, Romanian Academy, Cluj-Napoca), dr. Bogdan Ciupercă (Prahova County Museum of History and Archaeology, Ploieşti)
Social and epidemiological hypotheses regarding the individuals buried in the 4th-5th centuries necropolis from Boldeşti-Grădişte (Prahova County, Romania)
Ipoteye sociale şi epidemiologice referitoare la indivizii înhumaţi în secolele IV-V p. Chr. în necropola de la Boldeşti-Grădişte (judeţul Prahova, Romania)
dr. Alexandra Comșa
Cazuri de bruceloza in necropola medievala de la Alexandria-Buzescu (Studiu preliminar)
Some disease observed on the human remains from medieval cemetery in Alexandria – Buzescu (Preliminary observations)
Workshop
Arheologia zonelor de graniţă. Discuţii privind probleme precum etnicitate, interacţiuni şi schimburi culturale”.
“Archaeology of border areas: ethnicity, human interactions and cultural exchanges”

Moderator: dr. Al. Gh. Niculescu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române)

Opening speech of the Workshop:
 dr. Alexandru Gh. Niculescu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Cercetarea fenomenelor etnice din trecutul îndepărtat. O perspectivă inspirată de sociologia cunoaşterii.
Research of ethnic phenomena of the ancient past. A Sociology of knowledge inspired perspective.
 dr. Andrei Măgureanu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Căutând identităţi printre descoperirile din secolele VI – VII p.Chr. de la Dunărea de Jos.
Looking for identities in Lower Danube’s 6th-7th centuries A.D. discoveries.
 dr. Sorin Paliga (Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă)
Etnicitatea în mileniul I: continuităţi, fracturi, reformări.
Ethnicity of the first millennium: continuity, fractures, remakes.
dr. Monica Dejan (Muzeul Bucovinei, Suceava)
Graniţe şi limite în societatea nomadă a secolelor IX-X
Borders and boundaries in nomadic society of 9th – 10th centuries
Excursie documentară la Rezervaţia Arheologică Târgşoru Vechi
Documentary trip: departure to Archaeological Reservation Târgşoru Vechi
Sâmbătă 30 august / Saturday, 30 august
Ora 900
Excursie documentară la Muzeul Crama Valea Călugărească şi Muzeul Bellu Urlaţi
Documentary trip: departure to Museum Crama Valea Călugărească and Museum Bellu Urlaţi. Discussions about papers.

Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală

Chiar daca mai tarziu, semnalam aparitia in 2010, in Moldova de peste Prut a unui catalog enciclopedic dedicat pasionatilor de filatelie si cartofilie avandu-l ca subiect pe Mihai Eminescu: "Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală”,  vis materializat al filateliştilor Constantin Ciobanu şi Maria Godorozea.
Autorii ne mărturisesc în prefaţă: „Catalogul eminescian are, în viziunea noastră, cel puţin trei semnificaţii: Primo: o încercare de a pune o barieră în calea uitării. Secundo: de a lăsa un semn despre existenţa şi afirmarea în istorie a Omului, care a fost Mihai Eminescu atât în filatelie, cât şi în cartofilie. Terţio: de a fi un stimulent al memoriei, prin care îţi poţi reaminti unele lucruri studiate pe băncile şcolii sau poţi retrăi unele momente din viaţă, care au asemănare cu cele scrise acum o sută de ani”.

Conţinutul catalogului, de o ţinută tipografică deosebită este structurat în compartimente şi subcompartimente: a) Mărci poştale: România, Republica Moldova, Pakistan, Mărci poştale personalizate. Republica Moldova, Austria; b) Întreguri poştale: Plicuri, România, Plicuri, Republica Moldova, Plicuri, URSS, Plicuri, Germania, Cărţi poştale, România, Cărţi poştale, Republica Moldova; c) Macrofilie: România, URSS, Austria, Republica Moldova; d) Ilustrate maxime; e) Eminescu în cartofilie.
Constantin Ciobanu este preşedintele Asociaţiei Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Republica Moldova. La realizarea catalogului o contribuţie importantă au avut-o şi filateliştii români: Nicolae Iosub, Ştefan Nicolae, Petru Suciu şi alţii.

Ilustrand orasul Bucuresti-expozitie de carti postale din colectia Cezar Petre Buiumaci

Studii si cercetari de numismatica-volumul IV (XVI)Aflam de pe blogul domnului Aurel Vilcu  (aurelvilcu.wordpress.com) ca in curand va aparea un nou numar, IV(XVI), din Studii si cercetari de numismatice. Domnia sa ne dezvaluie si sumarul acestuia pe care vi-l prezentam si noi mai jos.

I. STUDII ŞI CERCETĂRI – ÉTUDES ET RECHERCHES
A. NUMISMATICĂ – NUMISMATIQUE

MIHAI DIMA, Monedele de argint ale cetăţii Istros în epoca elenistică – The silver coinage of Istros during the Hellenistic period . . . . . . . . . . . . . .
ANA BOLDUREANU şi THEODOR ISVORANU, Un tezaur monetar din epoca romană târzie descoperit în Basarabia – A Late Roman coin hoard found in Bessarabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LILIA DERGACIOVA, Contribuţii la cunoaşterea sistemului monetar moldovenesc de la începutul secolului al XVI-lea – Contributions to the knowledge of the Moldavian monetary system at the beginning of the 16th century . . . . . . . . .
DANIELA MARCU-ISTRATE şi MONICA DEJAN, Cercetări arheologice şi descoperiri monetare la cetatea şi biserica din Saschiz (jud. Mureş) – Archaeological researches and coin finds from Saschiz (Mureş County) . . . . . . . . .
FLORIN CIULAVU, Contribuții privind criza monetară din Transilvania în primele trei decenii ale secolului al XVII-lea și reforma monetară a lui Gabriel Bethlen – Contributions concerning the monetary crises in the first three decades of the XVIIth century in Transylvania and the monetary reform of Gabriel Bethlen . . . .
DAN PÎRVULESCU şi ALINA IVĂNESCU, Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Gratia, jud. Teleorman – The coin hoard from the 18th century discovered at Gratia, Teleorman County . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. METROLOGIE – MÉTROLOGIE

EUGEN NICOLAE, Un etalon medieval moldovenesc de o jumătate de palmă – Un étalon médiéval moldave d’un demi-empan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. DISCUŢII ŞI NOTE – DISCUSSIONS ET NOTES

EMANUEL PETAC, Persian darics from the Athens 1929 hoard (IGCH 32) in the numismatic collection of the Romanian Academy . . . . . . . . . . . . . .
AUREL VÎLCU, Tetradrahmele de tip Alexandru cel Mare bătute la Istros – Les tétradrachmes de type Alexandre le Grand frappés à Istros . . . . . . . .
ŞTEFAN VASILIŢĂ şi PETRE GHERGHE, Despre un presupus tezaur din secolul al IV-lea descoperit la Sucidava în 1928-1929 – About a hypothetic fourth century hoard discovered in Sucidava in 1928-1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUGEN NICOLAE, Aşa-zisul ort al lui Despot-Vodă şi zloţii tătăreşti – Le soi-disant ort de Despot-Vodă et les zlots tatares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDREI BOIKO-GAGARIN, Some forgeries of the Leopold I Habsburg Kreutzer coins (1657-1705) found in Transcarpathia and Bucovina . . . . . . . . . .

III. DESCOPERIRI MONETARE – DÉCOUVERTES MONÉTAIRES

ŞTEFAN VASILIŢĂ, Câteva monede descoperite la Sucidava – Some coins found in Sucidava . . . . . . . . . . . .

IV. NOTE BIBLIOGRAFICE – NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Antični elektronovi i zlatni moneti (VI v.pr.-IV v.sl.Hr.) ot Numizmatičnata kolekcia na NAIM-BAN (katalog), Sofia, 2012 (Aurel Vîlcu) . . . . . . . . . . .
AL. BARNEA, Tropaeum Traiani III, Tezaurul de denari romani imperiali, Editura Academiei Române, Bucharest, 2011 (Adriana Panaite) . . . . . . . . . . .
DANIEL FRASCONE, Zeugma IV. Les Monnaies, în seria Travaux de la Maison de l’Orient de la Méditerranée, 63, Recherches archéologiques, Jean Pouilloux, Lyon, 2013 (Ştefan Vasiliţă) . . . . . . . . . . . . . .
DAVOR MARGETIĆ, Skupni nalaz kasnorimskog novca iz Treštanovaca / Hoard of Late Roman bronzes from Treštanovci, în seria Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographie, X, Zagreb, 2012 (Ştefan Vasiliţă) .

vineri, 1 august 2014

150 de ani de la naşterea Elenei Văcărescu

BNR va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 4 august 2014, o monedă din argint dedicată aniversării a 150 de ani de la naşterea Elenei Văcărescu.
Caracteristicile monedei sunt următoarele:
Valoare nominală: 10 lei
Metal: argint
Titlu: 999‰
Formă: rotundă
Diametru: 37 mm
Greutate: 31,103 g
Calitate: proof
Cant: zimţat


Aversul monedei redă conacul de la Văcăreşti, în care a copilărit Elena Văcărescu, anul de emisiune „2014”, stema României, valoarea nominală „10 LEI” şi inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”.

Reversul monedei prezintă portretul, numele, semnătura Elenei Văcărescu şi anul naşterii.
Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză.
Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 250 monede.

Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare, este de 310,00 lei/buc.

Monedele din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea Elenei Văcărescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.