joi, 28 august 2014

SESIUNEA INTERNAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ”ARHEOLOGIA MILENIULUI I P. CHR"

In perioada 28-30 august 2014 la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova se va desfasura cea de-a XIII-a editie a sesiunii de comunicari stiintifice “Arheologia Mileniului I p. Chr.". Programul conferintei si titlurile comunicarilor:


Joi 28 august / Thursday, 28 august
ora 1100 
Deschiderea sesiunii / opening session


Lansare de carte / book presentation
Arheologia mileniului I p. Chr. III. Dunărea Inferioară între stepe şi imperiu
Prezintă dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca)

Alin Frînculeasa, Cimitirul de epoca bronzului de la Câmpina, judeţul Prahova
Prezintă dr. Cristian Schuster (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
ora 1500 
desfăşurarea lucrărilor / papers
moderator: dr. Adrian Ardeţ
 dr. Aurel Vîlcu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Observaţii asupra descoperirilor monetare din sud-estul Munteniei în secolele I a. Chr.-III p. Chr.
Observations on monetary discoveries from Southeast Wallachia dated in 1st - 3rd centuries A.D.
dr. Varbin Varbanov (Rousse Regional Museum of History)
For one dispersed roman coin hoard from Lower Moesia.
Despre un tezaur risipit de monede romane din Moesia Inferior.
Nikola Rusev (Popovo, Targovishte region)
Small finds from the vicinity of Apiaria
Mici descoperiri din zona oraşului Apiaria
 dr. Virgil Mihailescu-Bîrliba (Institutul de Arheologie Iaşi)
Noi informaţii despre tezaurul de la Ciolpani (jud. Bacău)
New information about the treasure from Ciolpani
dr. Mihai Dima (Banca Naţională a României)
Noi descoperiri monetare în castrele de la Mălăieşti şi Drajna de Sus.
New coins discoveries from Mălăieşti and Drajna de Sus Roman camps.
 Ovidiu Ţentea (Muzeul Naţional de Istorie a României)
Date noi privind fortificaţiile romane din nord-vestul Munteniei. Mălăieşti
New data on Roman fortifications in the Northwest of Wallachia. Mălăieşti
dr. Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş)
Ceramica “terra sigillata” de la Tibiscum în secolul al II-lea p. Chr.
The 2nd century A.D. “terra sigillata” pottery from Tibiscum.
 dr. Ioana Creţulescu, Lucian-Mircea Mureşan (Bucureşti)
Interdiction of Violation Formulas on Roman Funerary Monuments. Considerations on Applying Roman law in Funerary Practice.
Interzicerea prezenţei blestemelor împotriva profanării pe monumente funerare romane. Consideraţii privind aplicarea legislaţiei romane în practica.funerară.
dr. Dorel Bondoc, Gabriela Filip (Muzeul Olteniei, Craiova)
Câteva date privind cultul zeiţei Minerva la Romula.
Some data about cult of Minerva in Romula.
 dr. Florin Topoleanu (Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea), dr. Emilian Gamureac (Ministerul Culturii)
Descoperiri recente la Noviodunum (epoca romană)
Recent findings from Noviodunum (Roman period)
 dr. Diana-Maria Sztancs (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie), dr. Corneliu Beldiman (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie), dr. Aurel-Daniel Stănică (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea)
Artefacte din materii dure animale descoperite la Noviodunum
Osseous materials artefacts discovered at Noviodunum
 dr. Dragoş Măndescu (Muzeul Judeţean Argeş)
Date noi privind castrul de la Albota (judeţul Argeş), pe limes transalutanus.
New data on the Roman camp of Albota (Argeş County) on limes transalutanus.
 dr. Andrei Opait (Institutul de Arheologie Iaşi)
On the local production and imports of wine in the Pontic and Lower Danube areas (1st – 7th c. A.D). An overview.
Despre producţia locală şi importurile de vin în zonele pontice şi la Dunărea de Jos (sec. I-VII p. Chr.). O privire de ansamblu
dr.Corneliu Beldiman (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie), dr. Mircea Negru (Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Bucureşti), dr.Diana-Maria Sztancs (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie)
Artefacte din materii dure animale descoperite la Romula
Osseous materials artefacts discovered at Romula
Vineri 29 august / Friday, 29 august
Ora 900 / 900 hours
 desfăşurarea lucrărilor / papers
moderator: dr. Dan Aparaschivei
dr. Borbala Obrusanszky (Karoli Gaspar University, Budapest)
Asian Hun cities in Inner Asia
Oraşe ale hunilor asiatici din Asia centrală.
dr. Mircea Mamalaucă (Muzeul ”Vasile Pârvan”, Bârlad)
Practici funerare din lumea sarmaţilor de la est de Carpaţi în secolele II - III d. Chr.
Funerary practices of the Sarmatians from East side of the Carpathians in 2nd -3rd centuries A.D.
 dr. Marian Neagu (Muzeul Dunării de Jos, Călaraşi)
Sarmatii dunareni, mit si realitate arheologică
Danubian Sarmatians between myth and archaeological reality
dr. Liana Loredana Oţa (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Studiu comparativ asupra structurii importurilor romane la dacii şi sarmaţii din Muntenia
Comparative study over the composition of Roman imports at Dacians and Sarmatians from Wallachia
 dr. Sorin Cociş (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca), dr. Vlad A. Lăzărescu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca)
Some considerations regarding the distribution and interpretation of the crossbow brooches found in Romania
Unele consideraţii cu privire la distribuirea şi interpretarea fibulelor-arbaletă descoperite în România
dr. Eugen-Marius Constantinescu, Gabriel Ion Stăicuţ, Constantin Cătălin Dinu (Muzeul Judeţean Buzău)
Pietroasele. Edificiul cu hipocaustum – rezultate ale cercetărilor recente
Pietroasele. Edifice with hipocaustum – Result of recent researches
 dr. Aurel-Daniel Stănică (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea)
Cercetari recente la Noviodunum. Campaniile 2012-2014.
Recent researches in the area of Noviodunum. Archaeological campaigns 2012-2014
dr. Dan Aparaschivei (Institutul de Arheologie Iaşi)
Elemente de arhitectură urbană romană târzie în cetatea Ibida (Slava Rusă, judeţul Tulcea)
Elements of urban architecture in the late Roman city Ibida (Slava Rusă, Tulcea County)
 dr. Mihail Zahariade(Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, București)
Noi observații asupra noțiunii de limes dunărean în secolele IV-VI
New considerations on the meaning of “danubian limes” in 4th – 6th centuries
 dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca)
Aşezarea medievală timpurie de la Lazuri–Lubi-tag (nord-vestul României)
Frühmittelalterliche Siedlung (9 Jahrhundert) von Lazuri–Lubi-tag (unteren Samosch/oberen Theiß Gebiet)
 dr. Ioan Mitrea, dr. Lăcrămioara-Elena Istina (Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău)
Aşezarea din secolele V-VII de la Ştefan cel Mare-Gutinaş, punct de reper în cunoaşterea arheologiei Văii Trotuşului din primul mileniu creştin
The 5th – 7th centuries settlement from Ştefan cel Mare-Gutinaş; landmark in the knowledge of archeology of Trotuş Valley in the first Christian millennium
 Elena-Florentina Gavrilă, Camelia-Mirela Vintilă, Theodor-Aurelian Ignat (Muzeul Municipiului Bucureşti)
Locuinţe din secolele VI-VII descoperite în situl Bucureşti - ,,Dămăroaia”
Dwellings dated in 6th – 7th centuries discovered in Bucharest ,, Dămăroaia "
dr. Daniela Tanase (Muzeul Banatului Timişoara)
Contribuţii la arheologia epocii avare (secolele VII-VIII) în Banat
Contributions to Avar age archaeology (7th – 8th centuries) in Banat
ora 1500 / 1500 hours
desfăşurarea lucrărilor / papers
moderator: dr. Ioan Stanciu
 dr. Erwin Gáll (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti), Sándor Romát
Stadiul cercetării epocii avare în Banat (secolele 6–9). Unele observaţii privind evoluţia habitatului şi a unor fenomene socio-culturale în epoca medieval timpurie.
State of research of Avar age in Banat (6th -9th centuries). Some observations on the evolution of habitat and socio-cultural phenomena in the early medieval epoch.
 dr. Sebastian Matei
Un tipar din secolele VI-VII din colecţiile Muzeului Judeţean Buzău
A 6th – 7th centuries mould from the collections of Buzău County Museum
dr. Pavel Mirea (Muzeul Judeţean Teleorman)
Notă asupra unui mormânt de incineraţie descoperit la Conţeşti, judeţul Teleorman
Note on a cremation grave discovered in Conţeşti, Teleorman County
 dr. George Dan Hânceanu (Muzeului de Istorie, Roman)
Două piese inedite, din secolele VI –VII p. Chr., descoperite la Traian – Săbăoani (judeţul Neamţ)
Two unpublished 6th-7th centuries objects from Traian - Săbăoani (Neamt County)
 dr. Ion Silviu Oţa (Muzeul Naţional de Istorie a României)
Particularităţi funerare în zona graniţei sudice a Regatului Ungariei în epoca bizantină (secolele XI-XIII). Studiu de caz: sudul Banatului şi Vojvodina
Funeral practice in the southern border of the Hungarian Kingdom in the Byzantine period (11th-13th centuries). Case Study: South Banat and Vojvodina
 Florin Moţei (Muzeul de Istorie Braşov)
Un “depozit” de unelte şi arme descoperit la Dumbrăviţa, judeţul Braşov
A tools and weapons “hoard” found in Dumbrăviţa, Braşov County
Claudia Radu (Molecular Biology Center, Interdisciplinary Research Institute in Bio-Nano Sciences, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca), Szeredai Norbert (Faculty of History and Philosophy, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca), dr. Vlad-Andrei Lăzărescu (Institute of Archaeology and History of Art, Romanian Academy, Cluj-Napoca), dr. Bogdan Ciupercă (Prahova County Museum of History and Archaeology, Ploieşti)
Social and epidemiological hypotheses regarding the individuals buried in the 4th-5th centuries necropolis from Boldeşti-Grădişte (Prahova County, Romania)
Ipoteye sociale şi epidemiologice referitoare la indivizii înhumaţi în secolele IV-V p. Chr. în necropola de la Boldeşti-Grădişte (judeţul Prahova, Romania)
dr. Alexandra Comșa
Cazuri de bruceloza in necropola medievala de la Alexandria-Buzescu (Studiu preliminar)
Some disease observed on the human remains from medieval cemetery in Alexandria – Buzescu (Preliminary observations)
Workshop
Arheologia zonelor de graniţă. Discuţii privind probleme precum etnicitate, interacţiuni şi schimburi culturale”.
“Archaeology of border areas: ethnicity, human interactions and cultural exchanges”

Moderator: dr. Al. Gh. Niculescu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române)

Opening speech of the Workshop:
 dr. Alexandru Gh. Niculescu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Cercetarea fenomenelor etnice din trecutul îndepărtat. O perspectivă inspirată de sociologia cunoaşterii.
Research of ethnic phenomena of the ancient past. A Sociology of knowledge inspired perspective.
 dr. Andrei Măgureanu (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti)
Căutând identităţi printre descoperirile din secolele VI – VII p.Chr. de la Dunărea de Jos.
Looking for identities in Lower Danube’s 6th-7th centuries A.D. discoveries.
 dr. Sorin Paliga (Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă)
Etnicitatea în mileniul I: continuităţi, fracturi, reformări.
Ethnicity of the first millennium: continuity, fractures, remakes.
dr. Monica Dejan (Muzeul Bucovinei, Suceava)
Graniţe şi limite în societatea nomadă a secolelor IX-X
Borders and boundaries in nomadic society of 9th – 10th centuries
Excursie documentară la Rezervaţia Arheologică Târgşoru Vechi
Documentary trip: departure to Archaeological Reservation Târgşoru Vechi
Sâmbătă 30 august / Saturday, 30 august
Ora 900
Excursie documentară la Muzeul Crama Valea Călugărească şi Muzeul Bellu Urlaţi
Documentary trip: departure to Museum Crama Valea Călugărească and Museum Bellu Urlaţi. Discussions about papers.

Niciun comentariu: