luni, 23 februarie 2015

Studii si Cercetari de Numismatica vol.XVI

https://aurelvilcu.files.wordpress.com/2015/02/scn16.jpg 

A iesit de sub tipar un nou volum din Studii si Cercetari de Numismatica. Prin amabilitatea dlui Aurel Vilcu va prezentam cuprinsul acestui numar, al XVI-lea.
I. STUDII ŞI CERCETĂRI – ÉTUDES ET RECHERCHES
A. NUMISMATICĂ – NUMISMATIQUE

MIHAI DIMA, Monedele de argint ale cetăţii Istros în epoca elenistică – The silver coinage of Istros during the Hellenistic period . . . . . . . . . . . . . .
ANA BOLDUREANU şi THEODOR ISVORANU, Un tezaur monetar din epoca romană târzie descoperit în Basarabia – A Late Roman coin hoard found in Bessarabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LILIA DERGACIOVA, Contribuţii la cunoaşterea sistemului monetar moldovenesc de la începutul secolului al XVI-lea – Contributions to the knowledge of the Moldavian monetary system at the beginning of the 16th century . . . . . . . . .
DANIELA MARCU-ISTRATE şi MONICA DEJAN, Cercetări arheologice şi descoperiri monetare la cetatea şi biserica din Saschiz (jud. Mureş) – Archaeological researches and coin finds from Saschiz (Mureş County) . . . . . . . . .
FLORIN CIULAVU, Contribuții privind criza monetară din Transilvania în primele trei decenii ale secolului al XVII-lea și reforma monetară a lui Gabriel Bethlen – Contributions concerning the monetary crises in the first three decades of the XVIIth century in Transylvania and the monetary reform of Gabriel Bethlen . . . .
DAN PÎRVULESCU şi ALINA IVĂNESCU, Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Gratia, jud. Teleorman – The coin hoard from the 18th century discovered at Gratia, Teleorman County . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. METROLOGIE – MÉTROLOGIE

EUGEN NICOLAE, Un etalon medieval moldovenesc de o jumătate de palmă – Un étalon médiéval moldave d’un demi-empan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. DISCUŢII ŞI NOTE – DISCUSSIONS ET NOTES

EMANUEL PETAC, Persian darics from the Athens 1929 hoard (IGCH 32) in the numismatic collection of the Romanian Academy . . . . . . . . . . . . . .
AUREL VÎLCU, Tetradrahmele de tip Alexandru cel Mare bătute la Istros – Les tétradrachmes de type Alexandre le Grand frappés à Istros . . . . . . . .
ŞTEFAN VASILIŢĂ şi PETRE GHERGHE, Despre un presupus tezaur din secolul al IV-lea descoperit la Sucidava în 1928-1929 – About a hypothetic fourth century hoard discovered in Sucidava in 1928-1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUGEN NICOLAE, Aşa-zisul ort al lui Despot-Vodă şi zloţii tătăreşti – Le soi-disant ort de Despot-Vodă et les zlots tatares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDREI BOIKO-GAGARIN, Some forgeries of the Leopold I Habsburg Kreutzer coins (1657-1705) found in Transcarpathia and Bucovina . . . . . . . . . .

III. DESCOPERIRI MONETARE – DÉCOUVERTES MONÉTAIRES

ŞTEFAN VASILIŢĂ, Câteva monede descoperite la Sucidava – Some coins found in Sucidava . . . . . . . . . . . .

IV. NOTE BIBLIOGRAFICE – NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Antični elektronovi i zlatni moneti (VI v.pr.-IV v.sl.Hr.) ot Numizmatičnata kolekcia na NAIM-BAN (katalog), Sofia, 2012 (Aurel Vîlcu) . . . . . . . . . . .
AL. BARNEA, Tropaeum Traiani III, Tezaurul de denari romani imperiali, Editura Academiei Române, Bucharest, 2011 (Adriana Panaite) . . . . . . . . . . .
DANIEL FRASCONE, Zeugma IV. Les Monnaies, în seria Travaux de la Maison de l’Orient de la Méditerranée, 63, Recherches archéologiques, Jean Pouilloux, Lyon, 2013 (Ştefan Vasiliţă) . . . . . . . . . . . . . .
DAVOR MARGETIĆ, Skupni nalaz kasnorimskog novca iz Treštanovaca / Hoard of Late Roman bronzes from Treštanovci, în seria Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographie, X, Zagreb, 2012 (Ştefan Vasiliţă) . . . . . . . . . . . . . .
Orice comanda va fi adresata la: EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucuresti, România; tel. 4021-318 8146, 4021-318 8106, fax 4021-318 2444, e-mail: edacad@ear.ro

ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P. O. Box 77–19, sector 3, Bucuresti, România; Tel./Fax: 4021-610 6765, 4021-210 6787, Tel. 0311 044 668, E-mail: office@orionpress.ro

Niciun comentariu: