marți, 18 octombrie 2016

luni, 17 octombrie 2016

Walking on a hoard without knowing...The '007' hoard from Carnuntum


Colecții și colecționari din Sălaj

În cadrul “MUZA FEST”, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, marți 18 octombrie, ora 18, va avea loc lansarea publică a volumului “Colecții și colecționari din Sălaj” (Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj, V/2016), editat de Emanoil Pripon și Daniel Mureșan.
În prima secțiune a volumului sunt publicate contribuţii ale membrilor Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj și ale colaboratorilor, iar în secțiunea a doua, o parte din comunicările prezentate în cadrul celui de-al III-lea Congres Internaţional de Numismatică din România Postbelică, organizat la Braşov în perioada 9 – 11 iunie 2016, de către Societatea Numismatică Română, Secţia Braşov, sub egida “Regalitatea în România”.
Acest volum este publicat în cadrul proiectului „Colecţii şi colecţionari din Sălaj”, derulat de către Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj, cu sprijinul financiar al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2016.

marți, 11 octombrie 2016

Oltenia. Interferenţe Culturale

Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliul Judeţean Dolj, organizează în perioada 12-14 octombrie 2016, cea de-a VI a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Oltenia. Interferenţe Culturale”. Deschiderea oficială va avea loc miercuri, 12 octombrie, la ora 11.00, în sala de conferinţe a Muzeului Olteniei, Secţia Istorie – Arheologie.
Împreună cu această conferinţă, împărţită pe două secţiuni – Arheologie Preistorică şi Arheologie şi Istorie Antică, se va desfăşura şi cea de-a XXXIII-a ediţie a Simpozionului Naţional de Numismatică.
În cadrul Secţiunilor de Arheologie se vor prezenta lucrări ce au ca teme descoperirile de la Desa şi Bâzdâna (jud. Dolj), cele de la Ratiaria (Bulgaria), consideraţii asupra unor geme de la Romula etc. La Simpozionul Naţional de Numismatică, în cadrul secţiunilor sale – Numismatică antică şi medievală, respectiv Numismatică modernă şi contemporană, vor fi prezentate lucrări ce au ca obiect de studiu monedele elenistice, romane, medievale, etc.
Pentru acest eveniment şi-au anunţat prezenţa aproape 80 de specialişti de la numeroase instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate, printre care amintim: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române din Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, Institutul de Arheologie al Academiei Române din Iaşi, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Muzeul Băncii Naţionale a României, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Artă şi Arheologie al Academiei Române din Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe din Sofia, Institutul Experimental de Morfologie, Patologie şi Antropologie al Academiei de Ştiinţe din Sofia, Bulgaria.
În data de 14 octombrie, va fi organizată o excursie documentară la monumente arheologice din Oltenia.

Acta Bacoviensia 2016


PONTICA 48-49


CUPRINS

HISTORICA

VALERY YAILENKO – Source Study Analysis of Pseudo ‐ Scymnusʹ Data on the Pontic Cities’ Foundation (pag. 9-23)
IONUȚ HOLUBEANU – Noi interpretări privind rangul scaunului bisericesc de la Tomis în secolele al V‐lea și al VI‐lea p. Chr. (New Interpretations Regarding the Rank of the Seat of Tomis in the 5th and the 6th Centuries AD) (pag. 25-60)
ALEXANDRU MADGEARU – Despre două recente tentative de localizare a Vicinei (On two Recent Attempts to Locate Vicina) (pag. 61-70)


ARCHAEOLOGICA

JASNA VUKOVIĆ, MARIJA SVILAR – Early Neolithic Impresso‐Decoration Reconsidered: a Case Study from Pavlovac ‐ Kovačke Njive, Southern Serbia (pag. 73-98)
RADU‐ALEXANDRU DRAGOMAN – Clay Containers in Context: the Boian ʺSanctuaryʺ at Căscioarele‐Ostrovel, Southern Romania (pag. 99-136)
CRISTIAN EDUARD ȘTEFAN – Scurtă notă cu privire la trei locuințe eneolitice de la Glina ‐ La Nuci (Brief Note on Three Eneolithic Houses from Glina ‐ La Nuci) (pag. 137-145)
VALENTINA VOINEA, GLICHERIE CARAIVAN, MIHAI FLOREA – Holocene Landscape Changes and Eneolithic Settlements Dynamics in the West Black Sea Coastline (pag. 147-176)
MARIUS-CRISTIAN STREINU – Revisiting the Tomis Amphitheatre – Theories and Hypothesis (pag. 177-184)
OCTAVIAN MITROI, LIVIU LUNGU – Un cuptor de uz meşteşugăresc descoperit în apropierea zidului de incintă roman târziu al Tomisului (A Craftsman’s Kiln Discovered Near the Late Roman Precinct Wall of Tomis) (pag. 185-191)
LAURENŢIU RADU, MĂDĂLINA UNGUREANU, CORINA RADU‐IORGUŞ – Cercetări arheologice în aria funerară callatiană (Archaeological Research in the Callatian Funerary Area) (pag. 193-207)
ȘTEFAN‐EMILIAN GAMUREAC, MIHAI SEVERUS IONESCU, FILICA DRĂGHICI – The A9 Edifice from Tropaeum Traiani (II). A Late Roman House in Scythia Minor (5th – 6th Cent. AD) (pag. 209-239)
CRISTINA PARASCHIV‐TALMAŢCHI, GABRIEL CUSTUREA – Nouvelles données sur les découvertes sous-aquatiques du littoral roumain (pag. 241-279)
CONSTANTIN NICOLAE – Şantierul arheologic Hârşova‐cetate, sectorul „incinte vest”. Campaniile 2000‐2007 (Hârşova‐cetate Archaeological Site, „incinte vest” Sector. 2000‐2007 Campaigns) (pag. 281-304)
STELLA DONCHEVA, IVAYLO BUNZELOV – Production of Crosses in the 10thCentury in Medieval Bulgaria (pag. 305-313)
AUREL MOTOTOLEA – Catarame–pafta de influență orientală din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (Oriental Influence Belt Buckles from the Collections of the Museum of National History and Archaeology Constanța) (pag. 315-356)
AUREL‐DANIEL STĂNICĂ – Aspecte privind prelucrarea metalelor în centrele din nordul Dobrogei în secolele X‐XV (Aspects on Metalworking in the Northern Dobrudja Centers in the 10th‐15th Centuries) (pag. 357-377)


EPIGRAPHICA

VICTOR COJOCARU – Emitenți şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic (Verleiher und Empfänger der Proxeniedekrete im Schwarzmeerraum) (pag. 381-413)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU – Localités rurales du territoire de Tomis aux noms antiques inconnus : quelques observations sur l’onomastiques(pag. 415-427)
ALEXANDRU AVRAM – Notes épigraphiques (V) (pag. 429-437)

DOINA BENEA – Câteva observații privind administrarea podului roman de la Drobeta (Gern Einige Betrachtungen, die Verwaltung der römischen Brüke von Drobeta betreffend) (pag. 439-458)

VARIA

ILINCA DAMIAN – Copia și absența sa. O discuție despre creativitate culturală pornind de la „Discobolul” lui Myron, sec. V a. Chr. (The Copy and its Absence. A Discussion on Cultural Creativity Based on Myron’s „Discobolus”, 5th Century BC)(pag. 461-474)
CORNELIA CĂRPUŞ, LEONID CĂRPUŞ – Observaţii privind evidenţierea unor microfosile în fragmente ceramice din diverse periegheze şi aşezări din Dobrogea (Remarks on Microfossil’s Emphasizing in Ceramic Fragments from Various Field Surveys and Settlements in Dobrudja) (pag. 475-488)
GLICHERIE CARAIVAN, RADU DIMITRIU, CONSTANTIN CHERA, CERCHIA CORNELIU – New Geoarcheaological Researches around the Danubian Island – Păcuiul lui Soare (pag. 489-495)


NOMISMATA

EMANUEL PETAC, AUREL VÎLCU – About The Early Hellenistic Gold and Silver Coinage from Tomis (pag. 499-507)
GABRIEL TALMAȚCHI, CLAUDIU MUNTEANU – Monede antice și bizantine din colecția Muzeului Național Brukenthal (Ancient and Byzantine Coins from the Brukenthal National Museum’s Collection) (pag. 509-525)
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEȘTEANU – Découvertes archéologiques et numismatiques sur le territoire du village d’Énisala, com. Sarichioi, dpt. de Tulcea (IXe – XIVe siècles) (pag. 527-538)


RECENZII

Nathan Badoud, Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur lʹétude de ses institutions, Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte Band 63, Verlag C.H. Bech, München 2015 (562 p.) (Livia BUZOIANU) (pag. 541-547)
Adrian Robu, Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont‐Euxin. Histoire et institutions, Berna [et al.], 2014, 544 p. (inclusiv 5 hărţi şi 8 planşe color) (Victor COJOCARU) (pag. 548-555)
Florin Fodorean, Pannonia, Dacia și Moesia în izvoarele geografice antice, Editura Mega, Cluj‐Napoca, 2014, 259 p., ISBN 978‐606‐543‐459‐2 (Nelu ZUGRAVU)(pag. 556-565)
Intrări de carte în biblioteca M.I.N.A.C. (2015) (New Book Entries in MINAC Library (2015)) (Georgeta HAŞOTTI) (pag. 567-586)
Lista abrevierilor (Abbreviations) (pag. 587-589)

marți, 4 octombrie 2016

Simpozionul National "Vasile Parvan", Bacau, 6-7 octombrie 2016.

 In perioada 6-7octombrie a.c. la Bacau va avea loc Simpozionul National "Vasile Parvan".In cadrul sectiunii IV: "Genealogie, muzeografie, etnografie", voi avea doua prezentari: "Jetoane romanesti din colectia Complexului Muzeal Iulian Antonescu din Bacau" si "Jetoanele Inchisoarea Tg Ocna". Va asteptam sa participati la toate dezbaterile cel putin la la fel de interesante ca si prezentarile despre jetoane pe care le voi face.
Aveti mai jos programul intregii manifestari.