vineri, 13 iulie 2018

Moneda-150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii Române din Bucureşti.

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 16 iulie 2018, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii Române din Bucureşti.
Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:
  • valoare nominală: 10 lei;
  • metal: argint;
  • titlu: 999‰;
  • formă: rotundă;
  • diametru: 37 mm;
  • greutate: 31,103 grame;
  • calitate: proof;
  • margine: zimțată.
Aversul prezintă Ateneul Român, sediul actual al Filarmonicii Române din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2018”.
Reversul monedei redă un detaliu de pe clădirea Ateneului Român; în medalion, portretul primului director şi dirijor, inscripţia: ,,EDUARD WACHMANN” şi anii între care a trăit, ,,1836-1908”; la exterior, inscripţia ,,150 DE ANI DE LA INFIINTAREA FILARMONICII ROMANE DIN BUCURESTI”.
Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.
Tirajul pentru această emisiune este de 200 monede din argint.
Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare este de 380,00 lei.
Monedele din argint cu tema 150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii Române din Bucureşti au putere circulatorie pe teritoriul României.
Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.


marți, 10 iulie 2018

Medalie-Crinul de padureMonetăria Statului vă prezintă „Crinul de pădure” – un nou produs medalistic format de medalie, pliant și mapă de prezentare și care face parte din programul medalistic pe anul 2018, secțiunea Flora și Fauna României.
Mihai Eminescu spunea despre crini: „Pădurile de flori, în care fiecare floare e ca un arbore, iar crinul ca o urnă, "florăria de giganti", constituiesc un arhanghelism muzical cu linii prelungi și transparente, în care intâlnim o încetinire paradisiacă a mișcărilor de stil dantesc.”
Crinul de pădure – simbol al speranței și al purității - este o plantă perenă, declarată monument al naturii și protejată prin lege, fiind localizată în zonele cu păduri de foioase, atât în regiunile de câmpie, cât și în cele montane.
Culorile acestei superbe flori: roșu, roz sau violaceu sunt vii și spectaculoase. Poate și din acest motiv, crinul reprezintă simbolul regalității, în Franța.
Noul produs medalistic este emis într-un tiraj de 100 de bucăți și poate fi achiziționat la prețul de 200 lei/ bucată (inclusiv TVA).

Piesa prezintă următoarele caracteristici tehnice:
• Aliaj: Argint 925‰
• Diametru: 30 mm
• Greutate: 13 grame
• Calitate: proof
 
 

luni, 9 iulie 2018

Expozitie: Moneda Țării Româneşti în epoca lui Mircea cel Bătrân

Muzeul Municipiului București vă invită la vernisajul expoziției „Moneda Țării Româneşti în epoca lui Mircea cel Bătrân”, desfășurat la Palatul Suțu în ziua de joi, 12 iulie 2018, ora 18.00.

Epoca lui Mircea cel Bătrân marchează consolidarea progresivă a statului medieval Ţara Românească când au loc importante schimbări economice precum şi cristalizarea structurilor politice, sociale şi spirituale. Progresul economic al Ţării Româneşti este pus pe seama dezvoltării agriculturii, meşteşugurilor și intensificării activităţilor comerciale. În această perioadă Principatul a reprezentat o zonă de tranzit, din punct de vedere comercial, între spaţiul levantin şi cel central-european. Intensificarea comerţului a influenţat în mod firesc circulaţia monetară, raportul dintre moneda aflată în circulaţie şi activităţile de schimb fiind legat de rolul Ţării Româneşti în cadrul comercial european.

Extinderea sferelor economice şi politice prin tratate internaţionale în epoca lui Mircea cel Bătrân şi implicit poziţia Ţării Româneşti în comerţul internaţional au dus pe de o parte la pătrunderea monedei străine în spaţiul muntean, dar şi la circulaţia monedei autohtone în afara graniţelor statului.

În ceea ce priveşte moneda proprie a Ţării Româneşti în epoca lui Mircea cel Bătrân au circulat ducatul şi banul, precum şi moneda predecesorilor săi Vladislav I, Radu I şi Dan I. Multitudinea de variante monetare bătute de Mircea cel Bătrân relevate pe de o parte de documentele scrise, dar mai ales de numărul mare de descoperiri demonstrează o circulaţie intensă a acestor emisiuni proces favorizat în special de impulsul economic, dar şi de progresul general al societăţii medievale româneşti început încă din vremea domnitorului Nicolae Alexandru. Emiterea monedelor proprii a început odată cu urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Vladislav I şi a continuat fără întrerupere până la Mircea cel Bătrân constituind o manifestare a Ţării Româneşti ca stat suveran şi independent, dar şi o necesitate economică reprezentând o dovadă a dezvoltării economiei de schimb bazată pe monedă şi a nevoii creşterii numerarului aflat în circulaţie. Sporirea numerarului s-a datorat pe de o parte intensificării activităţii comerciale din perioada lui Mircea cel Bătrân, dar şi necesităţii întreţinerii trupelor de care domnitorul avea nevoie pentru a fi susţinut atât în luptele pentru apărarea ţării împotriva otomanilor, dar şi în luptele pentru menţinerea puterii.

La începutul anului 2018 s-au împlinit 600 de ani de la moartea voievodului Mircea cel Bătrân, moment comemorat de Muzeul Municipiului Bucureşti prin deschiderea acestei expoziţii tematice la Palatul Suţu vizând moneda marelui domnitor precum şi circulaţia monetară în epoca sa. Având la dispoziţie un vast patrimoniu numismatic Muzeul Municipiului Bucureşti oferă, și de această dată publicului vizitator, ocazia familiarizării cu monedele medievale aparţinând colecţiei „Maria şi dr. George Severeanu”, precum şi colecţiei „Numismatice”.

Dr. Alina Pîrvulescu
Muzeograf, Cabinetul Numismatic şi Medalistic

joi, 28 iunie 2018

Medalie: Unirea Bucovinei cu România


Bucovina – „Țara Fagilor” este numele dat Ţării de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de austrieci în 1775 după ce regiunea a devenit provincie a Imperiului Habsburgic.

La data de 28 Noiembrie 1918, la Cernăuți s-a desfășurat – în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan – Congresul general al Bucovinei. Cu majoritate zdrobitoare de voturi, Congresul a votat „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”.

Era al doilea mare moment al Marii Uniri, după ce Basarabia se unise cu Patria-Mamă. După Cernăuţi, toate privirile românilor se îndreptau către Alba Iulia, unde urma să aibă loc ultimul act din procesul de desăvârşire al României Mari.

Monetăria Statului are onoarea de a vă anunța lansarea noului produs medalistic aniversar „Unirea Bucovinei cu România”- format din medalie, broșură si cutie de prezentare – prilej cu care dorim să celebrăm mărețul eveniment care a avut loc acum 100 de ani.

Piesa prezintă următoarele caracteristicile tehnice:

Aliaj: Argint 925‰;
Diametru: 37 mm;
Greutate: 22 grame;
Calitate: proof;
Tiraj fix: 200 bucăți;
Preț: 250 lei/ set, inclusiv TVA.

luni, 25 iunie 2018

lansare de carte: Monedele Ţării Româneşti în timpul domniei lui Radu I

Muzeul Municipiului Bucureşti vă invită să participaţi la evenimentul de lansare a volumelor „Monedele Ţării Româneşti în timpul domniei lui Radu I”, autor Dr. Dan Pîrvulescu şi „Cultura Gumelnița pe valea Mostiștei”, autor Dr. Theodor Ignat.

Întâlnirea cu autorii şi invitaţii lor va avea loc la Palatul Suţu (b-dul. I.C. Brătianu, nr. 2), joi, 28 iunie 2018, începând de la ora 18.00.

Volumul „Monedele Ţării Româneşti în timpul domniei lui Radu I”, primul din seria Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu”, îşi propune cercetarea şi valorificarea ştiințifică a 727 de monede, emisiuni ale Țării Româneşti bătute în vremea domnitorului Radu I (1377-1383) care fac parte din colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” a Muzeului Municipiului Bucureşti. Se concretizează astfel o nouă etapă în ducerea la îndeplinire a actului de donaţie al colecţiei, datând din 19 decembrie 1939, care impunea printre altele şi imprimarea unui „catalog inventariu ilustrat...în care vor fi trecute toate obiectele donate”. Un prim pas în acest sens îl reprezintă volumul de faţă care va fi urmat de alte apariţii editoriale iniţiate de Muzeul Municipiului Bucureşti, concentrate pe valorificarea bogatului material arheologic şi numismatic aparţinând cunoscutei colecţii şi care vor fi grupate în seria Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu”. Volumul întocmit de Dan Pîrvulescu reprezintă un aport semnificativ la cunoaşterea sistemului monetar al Ţării Româneşti şi a utilizării emisiunilor proprii în economia monetară din spațiul cuprins între Dunăre și Carpați, în vremea voievodului Radu I (1377-1383).

Dan Pîrvulescu este director adjunct al Muzeului Municipiului București, și-a obținut doctoratul în istorie la Academia Română, în anul 2015, și este expert în bunuri arheologice și istorico-documentare atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Este autor al mai multor articole și studii ce au condus la valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural al Muzeului Municipiului Bucureşti, aducând contribuţii importante în domeniul numismaticii pe baza studierii mai multor colecții muzeale. În cei aproape 15 ani de când lucreză în cadrul Muzeului Municipiului București a depus un efort constant în vederea organizării şi coordonării mai multor expoziţii tematice, precum şi permanente, cu profil arheologic și numismatic.

Lucrarea „Cultura Gumelnița pe valea Mostiștei” sintetizează informațiile cu privire la formele de manifestare ale comunităților gumelnițene de pe valea Mostiștei, creionând imaginea unei microregiuni omogene, cel puțin din punct de vedere socio-economic, dar cu manifestări particulare deosebite și diferențiate. Lucrarea s-a axat pe studiul așezărilor gumelnițene, cu aplecare deosebită asupra tell-urilor, care au atras încă de la început pe arheologi prin natura lor având cel mai mare potențial pentru descoperiri spectaculoase. Beneficiind de numeroase date inedite din cadrul cercetărilor de la Sultana-Malu Roșu autorul reușește să le integreze coerent într-o sinteză privind istoria și modul de viață specific comunităților gumelnițene de pe valea Mostiștei, alături de datele publicate anterior și de materialele sau informațiile inedite din arhivele instituțiilor ce au coordonat săpături în zona abordată. Astfel, rezultatul lucrării de față constituie o abordare modernă, sintetică, într-o manieră exhaustivă, a datelor arheologice inter-disciplinare disponibile la acest moment pentru micro-regiunea Mostiștea ce reflectă corect stadiul actual al cercetărilor, dar și experiența acumulată de autor.

Theodor Ignat este șeful biroului Arheologie din cadrul Muzeului Municipiului București, și-a obținut doctoratul în istorie la Academia Română, în anul 2013, și este arheolog expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Este autor al mai multor articole și studii ce au ca domeniu de interes perioada neo-eneolitică din sudul României, iar prin prisma activităţii din cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti, unde a participat la numeroase campanii de săpături arheologice preventive, a dobândit experienţă în cercetarea arheologică a diferitelor perioade istorice.

Evenimentul editorial îi va avea ca invitaţi pe Dr. Cristian Schuster şi Dr. Aurel Vîlcu, cercetători științifici în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Dr. Viorel Petac, cercetător ştiinţific din cadrul Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române şi Dr. Cătălin Lazăr, cercetător asociat în cadrul Universităţii Bucureşti.


Sursa: joi, 21 iunie 2018

Insigna centenar

Monetăria Statului vă prezintă noul produs lansat pe piață, dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri: „Insigna Centenar”.

Acest produs omagial – dedicat celui mai însemnat moment din istoria poporului român – poate fi achiziționat la următoarele prețuri:
  • 40  lei/ bucată (inclusiv TVA) – Insigna Centenar argint 925‰
  • 10 lei/ bucată (inclusiv TVA) – Insigna Centenar aliaj cupru argintat

marți, 19 iunie 2018

Simpozion National de Numismatica la Curtea de Arges


Constanta Revival

 Începând cu 29 iunie vă așteptăm la Târgul de Artă și Antichități Constanța Revivals. O ediție plină de surprize, o ediție dedicată Centenarului Marii Uniri ! Antichități țărănești | Vechi piese de port popular | Ateliere de creație în stil tradițional | Bijuterii de autor | Suveniruri de artă | Bijuterii Handmade | Antichități și Colecționabile din toate colțurile lumii |

vineri, 15 iunie 2018

Medalie dedicata pelicanului

Monetăria Statului dedică noul produs medalistic acestei magnifice păsări, simbol al Deltei – PELICANUL.

Prin acest produs – format din medalie și pliant – dorim să ne aducem modestul nostru sprijin pentru toate proiectele inițiate cu scopul de a proteja coloniile de pelicani din Delta Dunării, principalele obiective urmărite fiind: menţinerea condiţiilor propice în actualul areal de cuibărit și crearea de condiţii pentru creşterea populaţiei actuale.

Delta Dunării se situează pe locul al treilea în lume ca și biodiversitate, după Marea Barieră de Corali și Insulele Galapagos. Rezervația Biosferei Delta Dunării este considerată cea mai mare zonă de reconstrucție și renaturare ecologică din lume. Aici Dunărea a creat un labirint de insule, lacuri și păduri care oferă un habitat ideal pentru 4000 de specii de animale. În fiecare an se raportează noi specii.

Pelicanul este simbolul Deltei Dunării. Cele două specii – pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) și pelicanul creț (Pelecanus crispus) – sunt specii rare în Europa, mai ales pelicanul creț, o specie amenințată pe tot globul. Dacă in Deltă pelicanul este ceva normal, lucrurile stau altfel în restul Europei, unde pelicanul s-a retras încet din calea civilizației, ajungând în Delta Dunării unde au găsit habitatul ideal.

Pelicanii sunt declarați monumente ale naturii, ei fiind ocrotiți și prin Convenția de la Berna, privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale. Cu toate acestea, pelicanii sunt supuși unor presiuni din partea oamenilor, a turiștilor și a vapoarelor.

Caracteristicile tehnice ale medaliei sunt următoarele:


Aliaj: Argint 925‰
- Diametru: 60 mm
- Greutate: 163 grame
- Calitate: patinată
- Tiraj fix: 40 bucăți
- Preț: 672 lei

Aliaj: Cupru
- Diametru: 60 mm
- Calitate: patinată
- Tiraj fix: 60 bucăți
- Preț: 196 lei


Furt de obiecte de patrimoniu


https://stiinta-pentru-toti.blogspot.com/2018/06/cetatean-romano-german-trimis-in.html