miercuri, 7 ianuarie 2009

Semnal publicistic

1.Monedă şi comerţ în sud-estul Europei. II. Lucrările întâlnirii din anul 2008 Sibiu. Coin and commerce în the south-east of Europe. II. Proceedings of the 2008 meeting Sibiu. Sibiu, Editura Altip, 2008, 232 p.
2.Monede medievale şi moderne descoperite în Bucureşti şi în împrejurimi (secolele XIV-XIX). Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2005, 608 p + VIII pl.
3.Gabriel Custurea, Mihai Dima, Gabriel Talmaţchi, Ana-Maria Velter, Coin hoards of Dobrudja. With the constribution of Gheorghe Papuc and Ionel Matei. Co-ordinating series Gabriel Custurea. I. Constanţa, Ex ponto, 2007, 297 p.
4.Monnaies et parrures du Musée départemental "Ştefan cel Mare" de Vaslui. Ouvrage collective éditée par Viorel M. Butnariu. Iaşi, Edit. Panfilius, 2007, 154 p.
5.Laurenţiu-Ştefan Szemkovics – Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856). Trésor sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par la chancellerie princière de la Moldavie (1387-1856). Bucureşti, Ars Docendi, 2006, 122 p.
6.Laurenţiu-Ştefan Szemkovics – Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856). Trésor sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par la chancellerie princière de la Valachie (1390-1856). Bucureşti, Ars Docendi, 2006, 202 p.
7.The Great Medieval Coin Hoard of Iaşi (Historical Significance of the Great Medieval Coin Hoard of Iaşi – 2002). Edited by Virgil Mihăilescu-Bîrliba and translated by Adrian Poruciuc and Norbert Poruciuc. Iaşi, Institutul European Press, 2006, 519 p. + 36 pl. (Institute of Archaeology of Iaşi).
8.Livia Călian, Cristian Găzdac, Àgnes Alföldy-Găzdac, The Ancient and Byzantine gold Coinages in the National History Museum of Transylvania. Moneda de aur antică şi bizantină în Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2007, 113 p.

Niciun comentariu: