luni, 19 septembrie 2016

Targul colectionarilor la Tg Mures


Simpozion de numismatica la Chisinau

În perioada 21-24 septembrie 2016 în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei se vor desfăşura lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion de Numismatică organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM şi Societatea Numismatică din Republica Moldova.

La eveniment participă cercetători numismaţi şi colecţionari din Republica Moldova, România, Franța, Japonia, Ucraina, Belarus, Slovacia şi Polonia. În cadrul Simpozionului vor fi prezentate 35 de comunicări ştiinţifice, în care vor fi discutate subiecte generale de numismatica, precum şi cele legate de valorificarea materialului numismatic descoperit pe teritoriul Republicii Moldova şi al ţărilor de origine a participanţilor. 
Programul manifestarii il gasiti la adresa:vineri, 9 septembrie 2016

Cercetari arheologice si numismatice-simpozion

Muzeul Municipiului Bucureşti în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa organizează a doua ediţie a Simpozionului „Cercetări arheologice şi numismatice”, desfăşurat la Bucureşti (Casa Filipescu-Cesianu).
Prin intermediul acestui simpozion anual realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să susţină schimburile de experienţă şi mobilitatea specialiştilor în arheologie și numismatică, la nivel naţional, dar şi internaţional, precum şi să ofere publicului interesat prilejul de a fi la curent cu ultimele descoperiri şi cercetări din domeniu.

Secţiunea Arheologie

Casa Filipescu-Cesianu Calea Victoriei, nr. 151, Bucureşti:

9.00: Înscrierea participanţilor (Sala Lapidarium)
9.40: Deschiderea Simpozionului (Sala Lapidarium)

10.00*: Lucrări Secţiunea Arheologie (Sala Lapidarium)
Moderator Dr. Cristian Schuster

- Roxana Dobrescu, Piesele de obsidian din colecțiile gravittiene paleolitice din nord-vestul României
- Adina Boroneanţ, Cei mai buni prieteni ai omului? Relaţia om-animal în perioada tranziţiei mezolitic-neolitic timpuriu la Porţile de Fier
- Mădălina Dimache, Cristian Eduard Ştefan, Razvan Petcu, Greutăți de lut de la Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), jud. Hunedoara
- Cătălin Lazăr, Reprezentări ornitomorfe specifice comunităţilor Kodjadermen - Gumelniţa - Karanovo VI
- Theodor Ignat, Industria pietrei cioplite în așezările gumelnițene din jurul Bucureștiului
- Adelina Darie, Considerații generale privind obiectele din metal din perioada neo-eneolitică din colecția Muzeului Municipiului București
- Vasile Opriş, O istorie a artefactelor preistorice din Colecția „Maria și dr. George Severeanu”
- Cristian Schuster, Elena Gavrilă, Laurenţiu Mecu, Despre topoarele de piatră din mediul culturii Tei
- Radu Băjenaru, Pavel Mirea, Toporul de metal de la Roșiorii de Vede și câteva precizări cu privire la tipul Pădureni

14.00*: Lucrări Secţiunea Arheologie (Sala Lapidarium)
Moderator Dr. Radu Băjenaru

- Sorin-Cristian Ailincăi, Despre cronologia perioadei timpurii a epocii fierului la Dunărea de jos în lumina unor noi descoperiri
- Despina Măgureanu, Observaţii asupra modalităţilor de identificare a atelierelor de mică metalurgie în zona extra-carpatică (sec. II-I a.Chr.)
- Sebastian Matei, Structuri de locuire în cetatea dacică de la Tîrcov, jud. Buzău
- Alexandra Comşa, Georgeta El Susi, De-a face cu oasele. Analiza osteologică a materialului din campania 2015 de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja
- Alina Streinu, Situl Labraunda: cercetări recente la sanctuarul lui Zeus Ladrandos
- Georgi Mitev, Cercetări asupra zidului nordic al fortăreței romane Transmariska/ Tutrakan, Bulgaria, în anii 2009-2012
- Ioan Carol Opriş, Alexandru Raţiu, Cercetări recente privind sistemul de fortificaţie al Porţii de Sud de la Capidava
- Andrei Măgureanu, Discuţii privind ocuparea spaţiului în secolele VI-VII p.Chr. în zona Târgşorului Vechi
- Cristina Pavel-Talmaţchi, Consideraţii privind ceramica de factură superioară descoperită în aşezările fortificate de la Oltina şi Hârşova
- Deyan Rabovyanov, Fortificațiile cetății Trapezitsa – a doua cetate a capitalei bulgare Tărnovo
- Aurel Stănică, Fortificațiile otomane din nordul Dobrogei
- Raluca Popescu, Dan Pîrvulescu, Elemente de infrastructură din Bucureştiul medieval
- Bogdan Ciupercă, Observaţii cu privire la evoluţia conacului Pană Filipescu, Filipeștii de Târg, jud. Prahova
- Bogdan Şandric, Proiectul european ArcLand. Cinci ani dedicaţi peisajului

Secţiunea Numismatică

Casa Filipescu-Cesianu Calea Victoriei, nr. 151, Bucureşti:
9.00: Înscrierea participanţilor (Sala Lapidarium)
9.40: Deschiderea Simpozionului (Sala Lapidarium)

10.00*: Lucrări Secţiunea Numismatică (Casa Filipescu-Cesianu)
Moderator Dr. Eugen Nicolae

- Aurel Vîlcu, Eugen Nicolae, Observații asupra monedelor histriene de argint din tezaurul de la Ivancea
- Mihai Dima, Despre monedele de bronz histriene de tip Apollo - „Fedești”
- Emanuel Viorel Petac, Un stater tomitan necunoscut de tip Lysimach din seria timpurie (ultima parte a sec. III a.Chr.)
- Steluţa Gramaticu, Despre pondurile de la Callatis în perioada autonomă
- Theodor Isvoranu, Un tezaur monetar de la sfârşitul sec. III a.Chr. descoperit în nordul Munteniei
- Stoyan Mihaylov, Monede romane în situri medievale. Cazul fortăreței Trapezitsa din Veliko Tărnovo

14.00*: Lucrări Secţiunea Numismatică (Casa Filipescu-Cesianu)
Moderator Dr. Aurel Vîlcu

- Radu Dumitrescu, Notă preliminară asupra unui tezaur de monede imperiale romane descoperit recent la Desa, jud. Dolj
- Gabriel Talmațchi, Noi aspecte privind circulaţia monetară în teritoriul rural tomitan (secolele II-V p.Chr.)
- Ana Boldureanu, O brățară din perioada Hoardei de Aur descoperită la Costești, raionul Ialoveni, Republica Moldova
- Alina Pîrvulescu, Noi informații despre tezaurul descoperit la Bădila din cadrul colecţiei „Maria şi dr. George Severeanu”
- Marius Blasko, Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Urziceni, jud. Ialomița
- Dan Pîrvulescu, Aurel Vîlcu, Tezaurul de falsuri după monedele otomane din prima jumătate a secolului al XVIII-lea descoperit în Bucureşti (Calea Plevnei nr. 20)
* Timpul alocat fiecărei lucrări, incluzând discuţiile, este de 20 minute.

Evenimentul se desfășoară sub coordonarea unui Consiliu Știinţific alcătuit din CŞ I Dr. Eugen Nicolae, Director al Institutului de de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, CŞ I Dr. Cristian Schuster, Institutul de de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române şi Dr. Adrian Majuru, Director al Muzeului Municipiului Bucureşti.
Comitetul de Organizare al Simpozionului este alcătuit din Dr. Dan Pîrvulescu, Șef Secție Istorie (Muzeul Municipiului Bucureşti), Dr. Aurel Vîlcu, Institutul de de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Angelica Iacob, Șef Serviciu Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale (Muzeul Municipiului Bucureşti) şi Theodor Zavalaș, Director, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa.

Detalii:
www.muzeulbucurestiului.ro
facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti
conferinte@muzeulbucurestiului.ro
Organizatori:
Muzeul Municipiului Bucureşti
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa

sâmbătă, 3 septembrie 2016